Vi hjälper dig att stödja dina patienter

Upptäck MyFreeStyle Foodie appen, som hjälper människor med typ 2-diabetes att förstå hur mat påverkar deras glukosnivåer

Vad är MyFreeStyle Foodie appen?

MyFreeStyle Foodie är en app som har utvecklats för människor med typ 2-diabetes. Appen sammankopplar antecknade måltider, mellanmål och drycker på ett intuitivt sätt med deras egna glukosnivåer med hjälp av FreeStyle Libre 2-systemet.

MyFreeStyle Foodie-appen
MyFreeStyle Foodie-appen
MyFreeStyle Foodie-appen

Hjälper patienterna att förstå vad som händer

Det är viktigt att hjälpa dina patienter med typ 2-diabetes att se och förstå hur mat påverkar deras glukosnivåer. MyFreeStyle Foodie appen gör jobbet åt dig.

Uppmuntrar till självstyrning

Om dina patienter förstår mer om sin diabetes och blir mer oberoende, behöver de mindre vägledning från dig för att sköta sin diabetes varje dag.

Leder till betydelsefulla samtal

Patienter kan komma till sina hälsokontroller med personliga rapporter, vilket innebär att ni kan använda er tid tillsammans på ett mer effektivt sätt och att du kan ge råd som specifikt berör dem.

Hur MyFreeStyle Foodie appen fungerar

Hur du får den att fungera för dig

Ta reda på hur enkelt det är att introducera dina patienter med typ 2-diabetes för MyFreeStyle Foodie appen

1. En av dina patienter har typ 2-diabetes

Din värdefulla tid är begränsad och patienten i fråga behöver din hjälp varje dag

2. Dela en QR-kod eller länk med din patient

Patienten laddar ned MyFreeStyle Foodie appen och får en fullständig presentation och en sensor som kan användas utan kostnad i 14 dagar

3. Boka nästa besök 

Du vet att din patient får vägledning av MyFreeStyle Foodie appen för att fatta mer hälsosamma beslut mellan läkarbesöken

Hur det fungerar för dina patienter

Ta reda på hur dina patienter kommer att använda MyFreeStyle Foodie appen för att sköta sin diabetes 

Skanna

En diskret glukos övervakningssensor

Patientens glukosnivåer delas med MyFreeStyle Foodie appen

 

Logga

Måltider, mellanmål och drycker på ett snabbt och enkelt sätt

Patienter kan skriva in information eller använda sin röst för att logga mat i appen

Se

Hur maten påverkar deras glukosnivåer

Colour-coded icons show patients the impact of each meal

81% av MyFreeStyle Foodie appens användare känner att de får mer kontroll över sina glukosnivåer49

Användning av MyFreeStyle Foodie appen på lång sikt gör det möjligt för dina patienter att:

 • Upptäcka och förstå

  mönster som hjälper dem att fatta informerade beslut om mat

 • Testa och experimentera

  med sina egna personliga data som vägledning

 • Fatta mer hälsosamma beslut

  med hjälp av personliga meddelanden och lärdomar i appen

 • Skapa bestående vanor

  genom att delta i enkla utmaningar

Baserat på vår beprövade teknik för glukosövervakning

FreeStyle Libre 2-systemet

Det mest använda sensorbaserade glukosövervakningssystemet i världen3

MyFreeStyle Foodie appen integreras med det beprövade FreeStyle Libre 2-systemet för att samla in glukosdata med hjälp av en diskret sensor som är fäst vid baksidan av överarmen.

 • Patienten skannar sin FreeStyle Libre 2-sensor med en kompatibel smarttelefon4

 • Glukosnivåer delas automatiskt med MyFreeStyle Foodie appen46

 • MyFreeStyle Foodie appen sammankopplar loggade måltider med glukosnivåer

Hjälp din patient att komma igång med MyFreeStyle Foodie appen

Visa dina patienter MyFreeStyle Foodie appen och låt sedan appen sköta resten

MyFreeStyle HCP med patient MyFreeStyle HCP med patient

Din patient kan skanna QR-koden med kameran på sin smarttelefon

De trycker sedan för att öppna länken som visas på skärmen

Alternativt kan din patient skriva in följande webbadress i sin webbläsare:

https://bit.ly/myfreestyle-foodie

Din patient förs till en webbsida där de kan lära sig: 

 • Hur MyFreeStyle Foodie appen fungerar och vad den kan göra för dem

 • Hur de laddar ned MyFreeStyle Foodie appen

 • Hur de skaffar en kostnadsfri sensor som fungerar i 14 dagar

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från riktiga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. Data baserat på antalet användare av FreeStyle Libre portföljen världen över jämfört med antalet användare av andra ledande sensorbaserade glukosövervakningssystem för hemmabruk.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

46. Överföring av glukosdata mellan applikationer är beroende av internetanslutning.

49. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. I en studie som utfördes av Abbott Diabetes Care, höll 81 % av tillfrågade patienter (n=42) med om att MyFreeStyle Foodie appen hjälpte dem känna att de fick mer kontroll över sina glukosnivåer

ADC-74736 v1.0 04/23