Varför sensorbaserad glukosövervakning?

Sensorbaserade glukosövervakningssystem mäter glukosnivåer kontinuerligt under hela dagen utan behov av fingerstick

Designad för att ersätta behovet av rutinmässiga fingerstick9, ett sensorbaserat glukosövervakningssystem från Abbott består av en sensor som bärs på baksidan av överarmen som kontinuerligt mäter glukoskoncentrationen i interstitiell vätska i upp till 14 dagar.

Med hjälp av FreeStyle LibreLink appen4 kan patienter skanna sin FreeStyle Libre 2 sensor för att se sina glukosvärden.

Patienter som använder en FreeStyle Libre 3 sensor kan se sina glukosvärden med FreeStyle Libre 3 appen5.

Sensorbaserad glukosövervakning jämfört med blodglukosövervakning

Vad är skillnaden mellan sensorbaserad glukosövervakning och blodglukosövervakning?

Sensorns glukosavläsningar görs i interstitiella vätskan och inte i blodet.

Interstitialvätska och blodglukosmätningar

Varför matchar inte alltid värdet från avläsning i den interstitiella vätskan med blodglukosvärdet?

Det tar tid för glukos i blodet att ta sig in i den interstitiella vätskan, därför kan det bli en fördröjning mellan de båda värdena.

Genomsnittlig fördröjningstid16 mellan FreeStyle Libre 2 sensorn och blodglukosavläsningar:

2,1 ± 5,0 minuter för barn16       2,4 ± 4,6 minuter för vuxna16

När glukosnivåerna är stabila kan de två värdena vara mycket lika. Men om glukosvärdet stiger eller sjunker kan skillnaden vara större.

När blodglukosnivåerna är stabila, liknar glukosavläsningen från FreeStyle Libre systemen i interstitialvätskan blodglukosmätningen.

När blodglukosnivåerna stiger kan glukosavläsningen i interstitialvätskan, som visas av FreeStyle Libre systemen, vara lägre än blodglukosmätningen.

När blodglukosnivåerna sjunker kan glukosavläsningen i interstitialvätskan, som visas av FreeStyle Libre systemen, vara högre än blodglukosmätningen.

Noggrannhet

Hur noggrann är sensorbaserad glukosövervakning?

FreeStyle Libre 2 systemet är noggrannt, stabilt och konsekvent under 14 dagar16 utan behov av kalibrering med fingerstick.9

För att bedöma noggrannheten hos FreeStyle Libre 2 sensorn jämförs sensorns glukosavläsningar med en känd oberoende referens. I det här fallet är referensen venöst glukosvärde mätt med YSI som jämförs med sensorglukosvärde. Jämförelsen mellan de två olika metoderna ritas ut på en graf kallad Consensus Error Grid.

Ju närmare sensoravläsningen är referensvärdet för YSI, desto mer noggrannhet. Detta återspeglas i Consensus Error Grid genom olika områden på grafen märkt A till E. Ju högre procentandel av avläsningarna i zon A och B, desto mer tillförlitlig är sensorn. Consensus Error Grid visar här 99,9 % av avläsningarna i zon A + B .16

Läs mer om noggrannheten gällande vår nästa generations kontinuerliga glukosövervakningssystem FreeStyle Libre 3 systemet

noggrannhet

Ingen fingerstickskalibrering, någonsin

Kalibrering behövs för kommersiellt tillgängliga CGM-system eftersom stabiliteten för varje sensor kan variera inom varje batch som tillverkas. FreeStyle Libre sensorerna14 är fabrikskalibrerade – så att dina patienter aldrig behöver kalibrera den med ett fingerstick9. Det innebär att du och dina patienter kan vara säkra på systemets noggrannhet, och att noggrannheten du mottar är vad som rapporteras, utan att påverkas av avvikelser orsakade av fingerstickskalibrering.

FreeStyle sortimentet

FreeStyle Libre 3
systemet

Vår nästa generations teknik av kontinuerlig glukosövervakning

FreeStyle Libre 2
systemet

Flash glukosövervakningssystemet med valbara larm
 

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från riktiga patienter.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

5. FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

9. Fingerstick krävs om dina glukosavläsningar och glukoslarm inte matchar symptom eller förväntningar.

11. För en komplett glykemisk bild, skanna en gång var 8:e timme.

14. FreeStyle Libre 2 och FreeStyle Libre 3 systemen ingår i samma produktfamilj.

16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). http://doi.org/10.1177/1932296820958754 

60. Hortensius, Johanna., et al. Perspectives of patients with type 1 or insulin-treated type 2 diabetes on self-monitoring of blood glucose: a qualitative study. BMC Public Health 12.1 (2012):167.

61. Chudyk, Anna., et al. Self-Monitoring Technologies for type 2 Diabetes and the Prevention of Cardiovascular Complications: Perspectives from End Users. Journal of Diabetes Science and Technology 5.2 (2011): 394–401.

 

ADC-65889 v1.0 04/23