Utbildning & material för patienter

Information och material för dina patienter att få tillgång till

Patientfokuserad
hemsida

Du kan hänvisa dina patienter till vår hemsida för konsumenter så att de kan läsa mer om FreeStyle Libre sortimentet.

Patient-focused website
Patient-focused website
Patient-focused website

Utbildningsmoduler

Utbildningsmoduler som hjälper dina patienter att lära känna FreeStyle Libre systemen och lära sig mer om att leva med diabetes.

Patient Education Resources
Patient Education Resources
Patient Education Resources

Patientutbildningsmaterial

Information och material för dina patienter.

Patient Education Resources
Patient Education Resources
Patient Education Resources

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

 

ADC-70932 v1.0 02/23