Diabetestriangeln

De tre nyckelområdena för att förbättra diabeteshantering 

Diabetestriangeln är en alltmer etablerad behandlingsstrategi som bygger på tre mål som kan bidra till att förbättra resultaten för patienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Vid användning av FreeStyle Libre systemen kan du hjälpa dina patienter att nå målen inom alla tre områden med hjälp av glukosdata från deras sensor som underlag för din behandlingsplan.

Vad är diabetestriangeln?

 

Diabetestriangeln bekräftar att det är viktigt att förbättra HbA1c hos patienterna, men betonar även behovet av att minimera hypoglykemi och begränsa glukosvariabilitet.

Helst bör alla tre mål uppnås, men det är kanske inte alltid möjligt. Sensorbaserad glukosövervakning med FreeStyle Libre systemen kan hjälpa dig och dina patienter att uppnå dessa mål.

De tre målen i diabetestriangeln för bättre diabetesbehandling är:

Förbättra översiktliga glukosnivåer (HbA1c), minimera hypoglykemi och begränsa glukosvariabilitet.

Diabetestriangeln utvecklades av professor Ramzi Ajjan, professor i metabol medicin och konsult i diabetes och endokrinologi vid Leeds University och Leeds Teaching Hospitals Trust.94

Diabetestriangeln
Förbättra översiktliga glukosnivåer (HbA1c)

HbA1c är ett accepterat mått på glukoskontroll under de senaste tre månaderna, och illustrerar hur en patients glykemiska kontroll har varit.

Mer regelbunden glukosövervakning med FreeStyle Libre systemen kan hjälpa patienter att uppnå bättre diabeteskontroll långsiktigt.

Real-world analyser av data som samlats in från över 50 831 avläsare och 279 446 sensorer runt om i världen visar att den uppskattade HbA1c minskade när skanningsfrekvensen ökade. När skanningsfrekvensen ökade från 4,4 till 48,1 skanningar/dag minskade den uppskattade HbA1c från 64 till 50 mmol/mol.36

Förbättra de övergripande glukosnivåerna
Minimera hypoglykemi

Hypoglykemi är ett vanligt förekommande problem hos personer med typ 1-diabetes. Även personer med typ 2-diabetes som använder insulin eller insulinstimulerande läkemedel kan drabbas av hypoglykemi.

FreeStyle Libre systemen har bevisat att de hjälper att minska hypoglykemi

FreeStyle Libre systemen har trendpilar för att visa dina patienter vart deras glukosvärden är på väg vilket innebär att innan patienten får ett hypoglykemiskt värde kan de vidta lämpliga åtgärder. 

Aktuella time in range (tid i målområdet) konsensus rekommenderar att patienter spenderar <4% av tid <3,9 mmol/L, inklusive <1% av tid <3,0 mmol/L. Detta gäller för vuxna med typ 1- och typ-2-diabetes som inte är gravida, äldre eller i riskgrupp.18

I kliniska studier för personer med typ 1- och typ 2-diabetes, minskade FreeStyle Libre-gruppen avsevärt den tid som deras glukosvärden låg i hypoglykemi (<3,9 mmol/L) med 38% och 43% respektive, jämfört med SMBG-gruppen.17,20
 

* SMBG = Self-monitoring of blood glucose

Minska hypoglykemi

 

Begränsa glukosvariabiliteten

Även om patienter når satt HbA1c mål, kan de ha/uppleva svängningar mellan höga och låga glukosnivåer som resulterar i betydande glukosvariabilitet.

Att undvika glukosexkursioner och minimera storleken på dessa dagliga svängningar, är viktigt för att förbättra patientens allmänna hälsa och diabeteshantering.65

Analyserad data från DCCT-studien visade att förändringar i en patients genomsnittliga glukosvärde, var en bättre oberoende variabel för hjärt-kärlsjukdom än HbA1c.44

Begränsa glukosvariabiliteten

FreeStyle Libre sortimentet & Diabetestriangeln

FreeStyle Libre sortimentet ger patienterna möjlighet att nå de tre målen som ingår i diabetestriangeln och förbättra sin glukoskontroll generellt. Även om ett mål inte kan nås, kommer en förbättring av ett eller båda av de andra målen att ha en positiv effekt på patienternas allmänna hälsa.

 

Extramaterial

Webbinarier

Vi erbjuder olika on-demand webbinarier för hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive ett fokus på hypoglykemi.
 

Utbildningsmaterial

Utforska vårt utbildningsmaterial för att hjälpa dina patienter att förstå tid i målområdet bättre.
 

Tid i målområdet

Ett viktigt mått som går utöver HbA1c, upptäck hur tid i målområdet kan tillhandahålla användbar information för dig och dina patienter.

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

18. Battelino, T. Diabetes Care (2019): https://doi.org/10.2337/dci19-0028

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

36. Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice; 137(2018) 37-46

44. Kilpatrick ES et al Diabetologia 2008; 51: 365-371.

65. Ceriello A. et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2019 : http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30136-0

94. Rayman G. Glycaemic control, glucose variability and the Triangle of Diabetes Care. Br J Diabetes 2016;16(Suppl1):S3-S6. http://dx.doi.org/10.15277/bjd.2016.070


ADC-65891 v2.0 05/23