Varför FreeStyle Libre systemen?


Diabetestriangeln

FreeStyle Libre systemen hjälper patienten att lära känna tre nyckelområden för att förbättra sin diabeteshantering

 

Mor och dotter delar glukosvärde med FreeStyle Libre systemet
Mor och dotter delar glukosvärde med FreeStyle Libre systemet
Mor och dotter delar glukosvärde med FreeStyle Libre systemet


Tid i målområdet 

FreeStyle Libre systemen hjälper dina patienter att förbättra tid i målområdet - som ger mer information än bara HbA1c.

Mamma med sin FreeStyle Libre sensor kör yoga med sitt barn
Mamma med sin FreeStyle Libre sensor kör yoga med sitt barn
Mamma med sin FreeStyle Libre sensor kör yoga med sitt barn


Varför sensorbaserad glukosövervakning?

Våra sensorbaserade glukosövervakningssystem mäter, registrerar och lagrar automatiskt glukosdata dag och natt, vilket eliminerar behovet av fingerstick.9

Man med sin FreeStyle Libre sensor
Man med sin FreeStyle Libre sensor
Man med sin FreeStyle Libre sensor

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

9. Fingerstick krävs om dina glukosavläsningar och glukoslarm inte matchar symptom eller förväntningar.

ADC-65887 v1.0 03/23