FreeStyle Libre sortimentet

Gör glukosövervakning enkel

FreeStyle Libre sortimentet ger personer som lever med diabetes en möjlighet att göra bättre val i självhanteringen av sin diabetes, och för att hjälpa dig som är hälso- och sjukvårdspersonal att supportera dina patienter i deras behandling.

Vårt utbud av produkter och digitala hälsoverktyg hjälper patienter att följa, läsa och förstå sina glukosnivåer, och hjälper dig att upptäcka mönster och trender så att du kan fatta bättre behandlingsbeslut.

FreeStyle Libre systemen

FreeStyle Libre 3 systemet

Nästa generations CGM-prestanda du kan lita på med världens minsta, tunnaste¹ och mest diskreta² sensor.

FreeStyle Libre 2 systemet

Upptäck världens mest använda sensorbaserade glukosövervakningssystem3

Utmärkt noggrannhet - utan fingerstick.9,15

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

1. Bland patientapplicerade glukossensorer.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc.

3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. Data baserad på antalet användare av FreeStyle Libre systemet globalt, jämfört med antalet användare av andra ledande sensorbaserade glukosövervakningssystem för personligt bruk.

9. Fingerstick krävs om glukosvärden och larm inte stämmer överens med symtom eller förväntningar.

15. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). http://doi.org/10.1177/1932296820958754. 

 

ADC-65835 v1.0 02/23