FreeStyle Libre 2 systemet

Världens mest använda sensorbaserade glukosövervakningssystem som används över hela världen3 - med valbara larm

FreeStyle Libre 2 systemet eliminerar behovet av smärtsamma rutinmässiga fingerstickoch erbjuder:

✓ Valbara glukoslarm i realtid låter patienterna veta när deras glukosvärde är för lågt eller för högt21

✓ Enastående noggrannhet i det låga glukosområdet2,16

✓ 5x mer frekventa glukosavläsningar än något annat sensorbaserat glukosövervakningssystem22

FreeStyle LibreLink appen
FreeStyle LibreLink appen
FreeStyle LibreLink appen

Flash Glukosövervakning

Designad för att ersätta behovet av rutinmässiga fingerstick9, FreeStyle Libre 2 Flash glukosövervakningssystem består av:

  • En sensor som bärs på baksidan av överarmen som ständigt mäter glukoskoncentrationen i kroppens interstitiella vätska.
  • FreeStyle LibreLink appen4 för att skanna sensorn och övervaka glukosnivåer.11

FreeStyle Libre 2 sensorn

En liten, diskret sensor som bärs på baksidan av överarmen som ständigt mäter glukoshalten i kroppens interstitialvätska. Sensorn kan bäras i upp till 14 dagar och är vattentät och kan bäras när du duschar, simmar eller tränar8. Patienter kan skanna sin sensor närsom helst6, var som helst8, även genom kläderna.54

För användning med FreeStyle LibreLink appen

Patienter kan använda FreeStyle LibreLink appen4 för att skanna sin sensor och se sina glukosnivåer samt ta emot valbara larm. För en komplett glykemisk bild måste FreeStyle Libre 2 sensorn skannas var 8:e timme.

Tillgänglig för iPhone och Android

Enkel att använda2

Sensorn fästs enkelt på baksidan av överarmen. Den kan bäras i upp till 14 dagar.

Inga fingerstick9

Dosera insulin, bekräfta hypoglykemi eller hotande hypoglykemi och få larm när glukosen förändras snabbt - allt utan behov av fingerstick.

Diskret och bekväm

Patienter kan kontrollera sitt glukosvärde när som helst,6 var som helst,8 med en enkel skanning som tar en sekund även genom kläderna.54

Noggrann

Utmärkt noggrannhet överlag - även i det lägre glukosintervallet när det är som viktigast, ger en återkommande avläsning varje minut2,16.
9,2% totalt MARD2.

Valbara larm


De valbara glukoslarmen kan ställas in individuellt efter patienternas behov. Ta reda på mer om användning av valbara larm.

Hur det fungerar

Steg 1: Applicera

FreeStyle Libre 2 sensorn appliceras på baksidan av armen med hjälp av applikatorn. De flesta användare av FreeStyle Libre systemet har rapporterat att appliceringen av sensorn var smärtfri.17

Steg 2: Skanna

Med FreeStyle LibreLink appen4 kan patienter skanna sin sensor för att se sina glukosvärden.

Steg 3: Läs av

Patienter kan se sitt aktuella glukosvärde, 8 timmars data och en trendpil som visar vart deras glukosnivåer är på väg.

Steg 4: Ta emot valbara larm

Om larm är påslagna kan patienter få anpassade larm när deras glukosnivåer är för höga eller för låga.

Läs mer om hur du använder valbara larm. 

Anslut på distans

Lär dig mer om hur patienter kan ansluta på distans till sin hälso- och sjukvårdskontakt, vänner och familj med hjälp av våra digitala hälsolösningar.

Produktjämförelse

Hur skiljer sig FreeStyle Libre 2 systemet från det nya FreeStyle Libre 3 systemet?

 
FreeStyle Libre 2 systemet
FreeStyle Libre 2 systemet
FreeStyle Libre 3
FreeStyle Libre 3 systemet
Kontrollera glukosnivåer utan behov av fingerstick9

 

Sensorer som håller i upp till 14 dagar

Enastående noggrannhet2

Djupgående rapportering

Kompatibel med app

✓   kompatibel med FreeStyle LibreLink appen

✓    kompatibel med FreeStyle Libre 3 appen

Kompatibel med avläsare

Χ

Valbara larm

Sensorns storlek

5 mm hög och 35 mm diameter

2,9 mm hög och 21 mm i diameter

 

Kompatibla produkter

FreeStyle LibreLink

FreeStyle LibreLink appen4 gör det möjligt för patienter att läsa av sina glukosvärden och hjälper till att fatta mer välgrundade beslut om diabeteshantering.

LibreView

Med vårt säkra, molnbaserade diabeteshanteringssystem LibreView10, kan patienter själva ladda upp och dela sin data med hälso- och sjukvårdspersonal. Du får tillgång till mer djugående rapporter som hjälper dig att fatta behandlingsbeslut för dina patienter.

LibreLinkUp

Patienter som använder FreeStyle LibreLink appenkan dela glukosvärden på distans med vårdgivare, och nära och kära via LibreLinkUp appen.7

Extramaterial

Instruktionvideos

Utforska våra instruktionvideos för att ta reda på hur du kommer igång, applicerar och byter ut sensorn, och får glukosvärden.
 

Utbildningsmaterial

Utforska vårt utbildningsmaterial för att hjälpa dina patienter att få ut så mycket som möjligt av deras FreeStyle Libre 2 system.
 

Webbinarier

Vi erbjuder olika on-demand webbinarier för hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive hur man med FreeStyle Libre 2 systemet kan förstå hur kosten påverkar glukosvärden.

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc. 

3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. Data baserad på antalet användare av FreeStyle Libre systemet globalt, jämfört med antalet användare av andra ledande sensorbaserade glukosövervakningssystem för personligt bruk.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

6. En uppvärmningsperiod på 60 minuter krävs när sensorn appliceras.

7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

8. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter. Ska inte användas över 3048 meter.

9. Fingerstick krävs om dina glukosavläsningar och glukoslarm inte matchar symptom eller förväntningar.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

11. För en komplett glykemisk bild, skanna en gång var 8:e timme.

16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. "Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System With Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes.” Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). https://doi.org/10.1177/1932296820958754. 

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

21. Patienter väljer vilken enhet de vill ta emot larm på: FreeStyle Libre 2 avläsare eller FreeStyle LibreLink appen. De måste starta sin FreeStyle Libre 2 sensor med den valda enheten. När patienten skannar sin FreeStyle Libre 2 sensor med den enheten kan de bara ta emot larm på den enheten.

22. Dexcom G6 CGM bruksanvisning och Medtronic Guardian Connect system bruksanvisning.

54. Avläsaren kan ta emot data från sensorn när den är inom 1-4 cm från sensorn.


ADC-65838 v1.0 03/23