FreeStyle Libre 3 systemet

Nästa generations CGM - Prestanda som du kan lita på
 

  • Nu med den minsta, tunnaste1 och mest diskreta2 sensorn hittills.

  • Värden14 uppdateras 5x snabbare än andra CGMsystem22

  • Glukosvärden överförs till smarttelefonen5 minut för minut.

  • Överträffar andra CGM's uppkopplingar23
  • Det enda26 CGM-system som levererar noggranna, stabila och konsekventa värden i upp till 14 dagar2. 7,8% genomsnittlig MARD25
  • Valbara glukoslarm notifierar patienter i samma minut som de har passerat den inställda nivån29
FreeStyle Libre 3 System
FreeStyle Libre 3 System
FreeStyle Libre 3 System

Dina patienter förstår tidigare. Agerar snabbare.
Är redo att undvika hypoglykemi.

Världens minsta, 

tunnaste1, och mest 

diskreta2 sensor

FSL3 thin sensor
FSL3 thin sensor
FSL3 thin sensor

Prestanda som du kan
lita på

Med ett CGM-system som skickar glukosavläsningar i realtid varje minut direkt till dina patienters smarttelefoner5 är de redo att undvika hypoglykemi.

Oöverträffad noggrannhet

7,8 % genomsnittlig MARD25 och oöverträffad 14 dagars noggrannhet, särskilt i det låga glukosintervallet25 med 93,3 % inom ± 1,1 mmol/L jämfört med YSI-värden för glukosnivåer <3,9 mmol/L. För värden ≥3,9 mmol/L ligger 93,4 % av värdena inom ± 20 % jämfört med YSI-referensen25.

Diskret

FreeStyle Libre 3 sensorn är mindre än två staplade 5 Euro cents och ger dina patienter ultimat diskretion.

Inga dataluckor

Nu kan sensorn lagra data i upp till 14 dagar. Inga dataluckor innebär att dina patienter alltid kan hämta sin data även när deras smarttelefon5 inte har synkroniserats med sin sensor på upp till 14 dagar.

Valbara larm

De nya valbara glukoslarmen kan ställas in individuellt efter dina patienters behov.29

Bevisat kliniskt resultat

Studien visar att HbA1c minskade med 0,55% (≈6,0 mmol/mol) efter 2 till 4 månader och minskning behölls i upp till 12 månader19. I en annan studie såg man en 50% minskning av hypoglykemi <3,1 mmol/L.20

FreeStyle Libre 3 appen

FreeStyle Libre 3 appen5 gör det möjligt för patienter att se sina glukosvärden och hjälper till att fatta mer välgrundade beslut om diabeteshantering.


LibreView

Med vårt säkra, molnbaserade diabeteshanteringssystem Libreview10, kan patienter själva ladda upp och dela sin data  med hälso- och sjukvårdspersonal och du får tillgång till mer djugående rapporter som hjälper dig fatta behandlingsbeslut för dina patienter.

LibreLinkUp

Patienter som använder FreeStyle Libre 3 appen5 kan dela glukosvärden på distans med vårdgivare, och nära och kära via LibreLinkUp appen.7

Ta reda på mer och se avsnittet VANLIGA FRÅGOR

Få svar på de vanligaste frågorna.

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

1. Bland patientapplicerade glukossensorer.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc

5. FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp-appen, FreeStyle LibreLink-appen och FreeStyle Libre 3-appen kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

14. FreeStyle Libre 2 och FreeStyle Libre 3 systemen ingår i samma produktfamilj.

19. Mark Evans, Zöe Welsh, Sara Ells, Alexander Seibold. “The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: a Meta-Analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies.” Diabetes Therapy 11, no. 1 (2020):83–95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

22. Enligt respektive bruksanvisning för Dexcom G6 CGM systemet och Medtronic Guardian Connect systemet.

23. Baserat på signalstyrkan i bruksanvisning för Dexcom G6 CGM systemet respektive Medtronic Guardian Connect systemet.

25. FreeStyle Libre 3 bruksanvisning

26. Jämförelse baserad på offentligt tillgänglig information, CGM-tillförlitlighet definierad av signalanslutning.

29. Meddelanden tas endast emot när larmen är påslagna och sensorn är inom 10 meter från telefonen utan hinder.

 

 

ADC-65837 v1.0 03/23