Vetenskapligt material & utbildning

 

Vetenskapliga evidens

Utforska klinisk forskning, evidens och real-world data från våra användare

Vitenskapelig Bevis
Utbildningar & studier

Länkar till vidareutbildning, träning och verkliga fallstudier för att stödja dig i att ta hand om dina patienter såväl som i dina gruppdiskussioner med kollegor

Utdanning, Trening och Kasuistikk
Utbildning & material för patienter

Information och resurser för dina patienter att få tillgång till eller för ditt team att använda när de utbildar patienter

Training Resources

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte riktiga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

 

ADC-65892 v1.0 02/23