Tid i målområdet

Ett viktigt mått som går längre än HbA1c

Tid i målområdet eller även kallat, time in range, är ett mått som kompletterar HbA1c och tillhandahåller användbar information för dig och dina patienter. Detta mått hjälper dig att snabbt bedöma patienternas glukosvärde, sätta deras HbA1c i ett sammanhang och öka deras tid i målområdet. 

Vad är tid i målområdet?

Tid i målområdet är procentandelen tid per dag som en person tillbringar i målglukosområdet. FreeStyle Libre systemen beräknar automatiskt hur stor procentandel av tiden patienten tillbringar i, över eller under målområdet. 

Den nya internationella konsensus sätter tydliga mål för tid i målområdet18.

Rekommenderad tid i målområdet för de flesta personer som lever med typ 1- och typ 2-diabetes som inte är gravida, äldre eller i riskgrupp 

Varför är tid i målområdet viktigt?

  • Varje 10% ökning av tid i målområdet kan sänka HbA1c med 9 mmol/mol hos typ 1- och typ 2-patienter31

  • Varje 5 % (~1 timme per dag) ökning av tid i målområdet har en positiv inverkan på dina patienters glukoskontroll18

  • Att spendera mer tid i målområdet kan minska kroniska ögon- och njurkomplikationer32

  • Visualisera enkelt tid i målområdet och sätt tydliga mål för dina patienter med FreeStyle Libre sortimentet

kliniskt-signifikanta-fördelar

Ökad procentandel av tid i målområdet är förknippad med minskad risk för långvariga diabeteskomplikationer

Ökad procentandel av tid i målområdet kan vara associerad med minskad risk för diabetesrelaterad makrovaskulär30-, njur-32- och ögonsjukdomar32, samt bättre perifer nervfunktion68

HbA1c har begränsningar

HbA1c återspeglar genomsnittligt glukosvärde under de senaste 2-3 månaderna; det visar inte akuta glykemiska avvikelser av hyper- och hypoglykemier18.

En ökning av tid i målområdet resulterar i en minskning av HbA1c.18

Uppskattning av HbA1c för given nivå i tid i målområdet, baserat på typ 1- och typ 2-diabetes studier31:

Tid i målområdet & FreeStyle Libre systemen

När din patient skannar sin sensor, kommer FreeStyle LibreLink appen4 eller FreeStyle Libre 2 avläsaren automatiskt att beräkna den procentandel av tiden de spenderar i, över eller under målområdet. Detta kommer att hjälpa till att identifiera var din patient behöver mer stöd för att hantera sin övergripande glykemiska kontroll.

Den här tid i målområdet-rapporten visar en person som tillbringade 75 % av sin dag i målglukosområdet:

FreeStyle Libre systemen kan hjälpa till att öka procentandelen tid i målområdet

Real world data visar ökad tid i målområdet med tätare skanningsfrekvens hos FreeStyle Libre användare.37

  • Real world data som jämför två grupper från lägsta till högsta skanningsfrekvens (3,5 och 38,5 skanningar/dag)

Tid i målområdet & LibreView

Visa dina patienters tid i målområdet enkelt med LibreView

LibreView är ett säkert67, molnbaserat diabeteshanteringssystem. Det ger både hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter tillgång till en konsekvent uppsättning av tydliga och intuitiva rapporter som gör det enklare och snabbare att upptäcka mönster och trender.10

Med AGP-rapporten i LibreView kan du:

  • Se riktlinjerna för tid i målområdet och en översikt över patientens glukosdata
  • Bedöm snabbt patientens tid i målområde
  • Identifiera trender och mönster 
  • Identifiera specifika tider för avvikelser med dagliga glukosprofiler

Extramaterial

Webbinarier

Vi erbjuder olika on-demand webbinarier för hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive förståelse av tid i målområdet.

Instruktionfilmer

Utforska våra instruktionsfilmer för att ta reda på hur man kommer igång med LibreView för både dig och dina patienter.

 

 

Utbildningsmaterial

Vårt utbildningsmaterial hjälper dig att förstå hur du får ut det mesta av LibreView.
 

 

 

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från riktiga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

30. Lu J, Ma X, Shen Y, et al. Time in range is associated with carotid intima-media thickness in type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2020; 22(2): 72–78.

31. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. (2019);21(2):81-85

32. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. (2019);42(3):400-405.

37. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). DOI: 10.2337/db19-972-P

67. LibreView är ISO27001/ 27018/ 27701 certifierad samt HITRUST CSF certifierad.

68. Li F, et al. TIR generated by continuous glucose monitoring is associated with peripheral nerve function in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108289. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108289

 

ADC-65888  v1.0 04/23