FreeStyle
Precision Neo

 

Blodglukos- och ketonövervakningssystem som är till för alla som lever med diabetes.

Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo

Funktioner

Snabb och tillförlitlig blodglukosmätning62,63

Ingen kodning och endast liten blodmängd behövs.

Trendindikatorer för blodglukos

Tydlig och enkel indikator meddelar dina patienter eventuella hypo- eller hyperglykemitrender. Visar insulinanvändaren när det är risk för hypo- eller hyperglykemi. Indikerar om det uppstått höga eller låga trender i blodglukosmätningarna under de senaste fem dagarna.

 

Insulindosguide

Lagrar och visar instruktionerna för insulindosen du ger dina patienter. Patienter kan trycka på upp- eller nedpilarna för att logga sin insulindos korrekt.

 

Insulinloggning

Tillåter patienter att logga insulindoser med bara några få tryck och granska tidigare loggade insulindoser. Hjälper dina patienter att undvika misstag som att hoppa över en dos eller ta samma dos två gånger.

Vad patienten kan förvänta sig

 
 • Vägleder patienten i att ta en mer aktiv roll i hanteringen av sina blodglukostrender.

 • Hjälper patienten att hålla koll på sina ordinerade insulindoser.

 • Lagrar både insulindoser och blodglukosvärden så att patienten kan se hur glukosnivåerna påverkas av insulinet som patienten tar.64

 • Kan även mäta blodketoner.

 • Tunn och lätt för att få plats i fickan.

 • En stor, tydlig, lättanvänd skärm som är symbolstyrd och är oberende av språk.

Freestyle Optium Neo benefits
 
 
 • Steg-för-steg installationsguide

 • Levereras med 10 stycken blodglukosteststickor.
  Teststickorna kan köpas separat i förpackning med 50 eller 100 stycken.

 • FreeStyle Precision Neo mätare

 • Fodral

 • 10 lansetter

 • Blodprovstagare

 • USB-kabel

Hur man använder blodprovstagaren

1. Ta bort blodprovstagarens hätta

2. För in lansetten i lansetthållaren

3. Vrid av lansettlocket

4. Sätt tillbaka blodprovstagarens hätta

5. Ställ in djupet

6. Ladda reglaget

7. Välj provtagningsställe, se bruksanvisning

8. Lansetten ska tas bort och kasseras i enlighet med lokala föreskrifter om avfallshantering

Vad patienten kan förvänta sig

LibreView10,12 är vårt molnbaserade diabeteshanteringssystem för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal som kan generera lättlästa glukosrapporter för att stödja en effektiv diabeteskontroll.

 •  Ger en komplett bild av patientens glukosvärden.

 • Hjälper till med tydliga intuitiva rapporter från FreeStyle Precision Neo som kan delas mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

Kom åt din data på ett enkelt och säkert sätt

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

12. Datahanteringsprogrammet LibreView är avsett att användas av både patienter och vårdpersonal för att hjälpa personer med diabetes och deras vårdpersonal vid granskning, analys och utvärdering av datahistorik i glukosmätare som stöd för effektiv diabeteshantering. Programvaran LibreView är inte avsedd för behandlingsbeslut och ska inte användas som ersättning för professionell vårdrådgivning.

62. Snabb: Blodglukosresultat på 5 sekunder.

63. Prestanda uppfyller EN ISO 15197:2015 standarden: 95 % av resultaten inom ± 0,83 mmol/L av referensvärdena vid glukoskoncentrationer < 5,55 mmol/L och inom ± 15 % av referensvärdena vid glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/L.

64. Mätarens loggbok kan lagra upp till 1 000 händelser – inklusive blodsocker-, keton- och kontrollösningsresultat, insulindoser och annan information från mätaren.

 

ADC-71393 v1.0 02/23