Se mer.
Förstå mer.
Ta bättre beslut.

Insulin pens
Insulin pens
Insulin pens

Nu kan dina patienter enkelt överföra sina insulindata från sin smarta anslutna insulinpenna24 till FreeStyle LibreLink appen4 med en snabb skanning och dela sina rapporter med dig för mer informativa patientkonsultationer.

Hur det fungerar

FreeStyle LibreLink appen är nu integrerad med smarta insulinpennor, en skanning sammankopplar insulindoser och glukos

  • Insulindoser som registreras med den kompatibla smarta insulinpennan NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus, kan enkelt överföras till FreeStyle LibreLink appen4 med en skanning. 

  • Hjälper patienter att se effekten av insulindoser med både glukos- och insulindata på samma rapporter i LibreView10.

  • Hjälper dig att ha mer informativa patientkonsultationer.

Tre enkla steg för att ta del av insulin- och glukosdata

Se den här videon för att hjälpa dina patienter att börja använda sina smarta anslutna insulinpennor med FreeStyle LibreLink appen.

Instruktionsvideo: FreeStyle LibreLink/Novopen®

Fördelar

Fördelar med att ansluta NovoPen® 6 eller
NovoPen Echo® Plus med
FreeStyle LibreLink appen4 & LibreView10

Få en överblick av de genomsnittliga dagliga direkt- och långtidsverkande insulindoserna

Markerar viktig information som genomsnittligt glukos, procent av tid i målområdet och händelser med lågt glukos.

Enkelt att se den genomsnittliga totala dagliga insulinanvändningen under 14 dagar. 

insulin doses

 

Se insulin- och glukosdata samtidigt som stöd för mer informativa 
patientkonsultationer

Se färgkodade, direkt- och långtidsverkande insulindata sida vid sida med Ambulatorisk glukosprofil-diagrammet (AGP).

Hjälp dina patienter att justera insulindoser.

insulin and glucode data

FreeStyle LibreLink

Enkelt att överföra

Insulindoser som registrerats från den kompatibla smarta insulinpennan24 överförs till FreeStyle LibreLink appen4 med en skanning. 

LibreView

Enkelt att förstå28

On-demand digital åtkomst till glukos- och insulinrapporter för mer informativa konsultationer. 
 

LibreLinkUp

Enkelt att ansluta

Trygghet och lugn och ro för nära och kära.27

 

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Delning av data kräver registrering i LibreView.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

24. FreeStyle LibreLink fungerar med FreeStyle Libre 2 sensorer och är endast kompatibel med NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus.

27. Campbell FM,. et al. Pediatr Diabetes. 2018;19(7):1294-1301. doi:10.1111/pedi.12735

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393

* För att dina patienter ska kunna överföra sina registerade insulindoser från sin kompatibla smarta insulinpenna till FreeStyle LibreLink-appen, bör de hålla pennan mot överkanten av iPhone eller hålla pennan på baksidan av sin Android-telefon. Användaren kan behöva prova att skanna på olika områden för att hitta rätt plats.

© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus är registrerade varumärken som ägs av Novo Nordisk. 

 

ADC-65846 v1.0 02/23