Upptäck världens mest använda sensorbaserade glukosövervakningsystem3 - enkelt och tillgängligt.

Varför sensorbaserad glukosövervakning leder till bättre diabeteshantering

Lär dig hur patienter kan uppfylla de tre målen i diabetestriangeln, upprätthålla tid i målområdet och i slutändan förbättra sina kliniska resultat och sin livskvalité.19,37,47

Hur FreeStyle Libre ekosystem fungerar tillsammans

Utforska hur FreeStyle Libre systemen och digitala hälsolösningar ansluter till varandra, för att ge dig fler insikter om bättre hantering och resultat för dina patienter som lever med diabetes.18,28

Utöka din kunskap med material och utbildning

Vår online-utbildningsplattform är särskilt utformad för hälso- och sjukvårdspersonal och hjälper dig att stödja dina patienter.
 

Vetenskapliga evidens

Utforska studierna om Flash glukosövervakning och FreeStyle Libre systemen för mer information om studiernas upplägg, patientgrupp och utfall.
 

Utbildningar & studier

Upptäck vårt utbud av webbinarier, instruktionsfilmer och utbildningsmaterial som underlag för diskussioner med dina kollegor.
 

Utbildning & material för patienter

Hitta information och material som hjälper dig att stödja dina patienter.

 

Registrera dig

Registrera dig för att vara den första att veta mer om våra produktlanseringar, nyheter, kampanjer, evenemang och annan produkt- och tjänstrelaterad information. 

Vänligen skriv ett giltigt namn This is a required field, please fill in the information.
Vänligen ange en giltig e-postadress This is a required field, please fill in the information.
 
Vänligen skriv ett giltigt namn

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte verkliga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

1. Bland patientapplicerade glukossensorer.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc.

3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc. Data baserat på antalet användare av FreeStyle Libre portföljen världen över jämfört med antalet användare av andra ledande sensorbaserade glukosövervakningssystem för hemmabruk.

9. Fingerstick krävs om dina glukosavläsningar och glukoslarm inte matchar symptom eller förväntningar.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

19. Mark Evans, Zöe Welsh, Sara Ells, Alexander Seibold. “The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: a Meta-Analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies.” Diabetes Therapy 11, no. 1 (2020):83–95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393

37. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real-world use reaffirms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1).

47. Marion Fokkert, Peter van Dijk, Mireille Edens, Eglantine Barents, Jeanine Mollema, Robert Slingerland, Reinhold Gans, Henk Bilo. “Improved Well-Being and Decreased Disease Burden After 1-Year Use of Flash Glucose Monitoring (FLARE-NL4).” BMJ Open Diabetes Research & Care 7, e000809 (2019). https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000809.

 

ADC-65830 v1.0 04/23