Digitala hälsolösningar

Patienter kan få ut det mesta av FreeStyle Libre sortimentet med den integrerade plattformen av digitala hälsolösningar för bättre diabetesvård

FreeStyle LibreLink appen4

Ger patienter möjlighet att mäta sina glukosnivåer från sin smarttelefon4 när som helst6, var som helst8.

FreeStyle Libre 3 appen5

Ger patienter möjlighet att mäta sina glukosnivåer från sin smarttelefon5 när som helst6, var som helst8.

LibreView

Vårt molnbaserade diabeteshanteringssystem för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.10 LibreView genererar glukosrapporter på begäran för att stödja effektiv diabeteshantering.

LibreLinkUp

Möjliggör för patienter att dela sin glukosdata med familjemedlemmar & vårdgivare7, vilket ger dem trygghet och sinnesro.45

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

4. FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

5. FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

6. En uppvärmningsperiod på 60 minuter krävs när sensorn appliceras.

7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp-appen, FreeStyle LibreLink-appen och FreeStyle Libre 3-appen kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

8. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter. Ska inte användas över 3048 meter.

10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

17. Haak, T., Diabetes Ther. (2017): https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6.

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393.

45. Edge, J., Arch Dis Child. (2017): https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-311530.

 

ADC-65841 v2.0 06/23