FreeStyle Libre 3 appen

Värden överförs till patientens smarttelefon5 minut för minut, så att de vet när deras glukos börjar bli lågt och de kan agera snabbare för att undvika lågt glukos.

  Tillgängligt på iOS & Android

  Patient mit FreeStyle Libre App
  Patient mit FreeStyle Libre App
  Patient mit FreeStyle Libre App

  Hur det fungerar

  Introduktionsvideo: FreeStyle Libre 3

  Funktioner & Fördelar

  Dagliga mönster

  Ett diagram som visar mönster och variabilitet av glukosvärdena från din patients sensor under en normal dag.

  Kontinuerlig glukosövervakning

  Kontinuerligt glukosövervakningssystem, för personer som lever med diabetes från 4 år69, mäter varje minut.

  Ambulatorisk glukosprofil

  Enkel tillgång till glukosinsikter inkl. ambulatorisk glukosprofil. Data kan lagras i upp till 90 dagar.

  Valbara larm

  Valbara glukoslarm i realtid låter patienten få veta på minuten när deras glukos är för låg eller för hög16,29.
   

  Dela data med nära och kära

  Med LibreLinkUp7 appen kan användare av FreeStyle Libre 3 appen5 dela sina glukosvärden på distans med upp till 20 andra personer53.
   

  Dela data genom LibreView

  Patienten kan upptäcka glukosmönster och trender som de kan dela med sin hälso- och sjukvårdskontakt så att ni kan fatta välgrundade beslut om patientens hälsa tillsammans.10,12


  Anslut på distans

  Lär dig mer om hur patienter kan ansluta på distans till sin hälso- och sjukvårdskontakt, vänner och familj med hjälp av våra digitala hälsolösningar.

  Kompatibla produkter

  FreeStyle Libre 3 sensorn

  Nästa generation av kontinuerlig glukosövervakning, nu med den minsta, tunnaste1 och mest diskreta2 sensorn hittills.
   

   

  LibreView
   

  Med LibreView10, vårt molnbaserade system, kan patienter ladda upp sin data för att dela med sin hälso- och sjukvårdskontakt. Du kommer att kunna få tillgång till mer djupgående rapporter för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för dina patienter. 

  LibreLinkUp
  appen

  FreeStyle Libre 3 appen5 möjliggör för patienter att förstå sin glukosdata och hjälper dem att fatta mer välgrundande beslut om diabeteshantering baserat på dina råd. Data från appen kan laddas upp automatiskt13 till LibreView. 

  Kompatibla smarttelefoner

  FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. För att ta reda på om din patients smarttelefon är kompatibel, vänligen läs kompatibilitetsguiden
   

  Referenser & Ansvarsfriskrivningar

  Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från riktiga patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

  1. Bland patientapplicerade glukossensorer.

  2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care

  5. FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

  7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp-appen, FreeStyle LibreLink-appen och FreeStyle Libre 3-appen kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

  10. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

  12. Datahanteringsprogrammet LibreView är avsett att användas av både patienter och vårdpersonal för att hjälpa personer med diabetes och deras vårdpersonal vid granskning, analys och utvärdering av datahistorik i glukosmätare som stöd för effektiv diabeteshantering. Programvaran LibreView är inte avsedd för behandlingsbeslut och ska inte användas som ersättning för professionell vårdrådgivning.

  13. Användarens enhet måste ha internetanslutning för att glukosdata automatiskt ska laddas upp i LibreView.

  16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). http://doi.org/10.1177/1932296820958754 

  29. Meddelanden tas endast emot när larmen är påslagna och sensorn är inom 10 meter från telefonen utan hinder.

  53. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

  69. Indikationen för barn (4–12 år) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdare över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att ta hand om eller hjälpa barnet att hantera appen och sensorn samt för att tolka, eller hjälpa barnet att tolka, sensorglukosvärdena.

   

  ADC-74287 v2.0 06/23