Jak połączyć aplikację LibreLinkUp z użytkownikiem aplikacji FreeStyle LibreLink?

Użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink musi zainicjować połączenie. Użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink musi otworzyć aplikację na swoim smartfonie, a następnie: 1. Otworzyć Menu nawigacyjne.
2. Dotknąć opcji Połączone aplikacje.
3. W sekcji LibreLinkUp wybrać opcję Połącz lub Zarządzaj.
4. Dotknąć opcji „Dodaj Kontakt”.
5. Wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika aplikacji LibreLinkUp.
6. Dotknąć opcji „Dodaj”, aby wysłać zaproszenie. Kiedy użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink wyśle zaproszenie, opiekun otrzyma wiadomość e-mail z instrukcją dotyczącą pobrania aplikacji LibreLinkUp i rejestracji konta. Po zalogowaniu się do aplikacji LibreLinkUp należy zaakceptować zaproszenie do nawiązania połączenia.