Zasady refundacji systemu FreeStyle Libre 2 

od 1. stycznia 2023 roku1

Ważne! Do wystawienia pierwszego zlecenia niezbędne jest zakwalifikowanie pacjenta do jednej ze wskazanych grup, bez dodatkowych kryteriów klinicznych.

Grupy objęte refundacją i zakres odpłatności1,2
 

Osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 (niezależnie od modelu leczenia) oraz dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2 wymagający min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby (intensywna insulinoterapia)

Zakres odpłatności

30%


Cena 14-dniowego sensora

76,50 zł


Kod wyrobu medycznego do wpisania w zleceniu

p.137A

kod ICD-10

E-10 cukrzyca insulinozależna lub E11 w przypadku cukrzycy typu 2

Kobiety z cukrzycą w okresie ciąży lub połogu wymagające insulinoterapii

Zakres odpłatności

30%


Cena 14-dniowego sensora

76,50 zł


Kod wyrobu medycznego do wpisania w zleceniu

p.137.02

kod ICD-10

E-10 cukrzyca insulinozależna lub 024 w przypadku cukrzycy ciążowej

Osoby chorujące na cukrzycę, leczone insuliną, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku

Zakres odpłatności

30%


Cena 14-dniowego sensora

76,50 zł


Kod wyrobu medycznego do wpisania w zleceniu

p.137.00

kod ICD-10

E-10 cukrzyca insulinozależna

Dzieci od ukończenia 4. do 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo typu 3

Zakres odpłatności

20%


Cena 14-dniowego sensora

51,00 zł


Kod wyrobu medycznego do wpisania w zleceniu

p.137.01

kod ICD-10

E-10 cukrzyca insulinozależna

Od 1 stycznia 2023 r. lekarz może wystawić zlecenie na sensor do systemu monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre 21 

Warunki realizacji zlecenia

Wystawienie zlecenia przez uprawnionego lekarza na okres od 4 do 6 miesięcy oraz weryfikacja i potwierdzenie zlecenia przez NFZ np. za pośrednictwem platformy eZWM. Maksymalnie 3 sensory miesięcznie, do 13 szt. w okresie 6 miesięcy, do 26 sensorów rocznie. Dotyczy osób powyżej 18. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 (niezależnie od modelu leczenia) oraz dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 wymagający min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby (intensywna insulinoterapia).

W przypadku dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 lub typu 3, osób niewidomych i niedowidzących oraz kobiet w ciąży i połogu, przyjmujących insulinę, okres ważności zlecenia może określić lekarz. Dzieci posiadające dodatkowe uprawnienia (np. z tytułu ustawy za życiem) nie obowiązują limity na sensory.1

Kto może wypisać zlecenie na sensory FreeStyle Libre 2

Diabetolog

Kardiolog

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Ginekolog

Endokrynolog

Geriatra

Oraz inni specjaliści (lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecęcej, pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudnieni w poradni lub na oddziale diabetologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, położnictwa i ginekologii). Kontynuacja zlecenia możliwa jest także przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.1

Gdzie pacjent może zrealizować zlecenie?

Online na stronie sklepu www.diabetyk24.pl

Wystarczy wybrać sensor FreeStyle Libre 2, rodzaj refundacji i w koszyku podać numer zlecenia oraz dane do dostawy.

Lub telefonicznie pod numerem +48 22 464 86 86

Badania kliniczne potwierdzają, że stosowanie systemu FreeStyle Libre 2 pomaga w lepszej kontroli cukrzycy 3,4

Pomaga w obniżeniu wartości HbA1c3

U osób stosujących system wystąpiło znacznące obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

Pomaga ograniczyć hipoglikemię4

Osoby korzystające z systemu przebywały mniej czasu w ciągu doby z glikemią poniżej 70 mg/dL, zarówno w dzień jak i w nocy.

Pomaga wydłużyć czas w docelowym zakresie glikemii4

Osoby korzystające z systemu spędzały więcej czasu w ciągu doby w docelowym zakresie glikemii (70-180 mg/dL)

Zadzwoń jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące systemu FreeStyle Libre 2

Bezpłatna infolinia dla pracowników ochrony zdrowia: 800 500 300

Jakie są warunki kontynuacji zlecenia?

Dotyczy tylko dorosłych przyjmujących min. 3 wstrzyknięcia insuliny w ciągu doby (leczonych w modelu intensywnej insulinoterapii). 

Należy umówić się na kolejną wizytę lub teleporadę do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia minimum 4 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach, aby lekarz mógł ocenić kontrolę glikemii.

TIR (time in range), czyli czas spędzany w zakresie docelowym glikemii 70–180 mg/dL >70% czasu, lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne, indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem, np. zmniejszenie ilości epizodów hipoglikemii.

Regularność korzystania z sensora i aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w okresie korzystania z refundowanych sensorów. Należy pamiętać, aby:

  • Zeskanować sensor w przypadku utraty połączenia Bluetooth® 5,6
  • Wymieniać sensor od razu na nowy po upływie 14 dni.

Refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi nie więcej niż 25 sztuk miesięcznie (czyli jedno opakowanie 50szt. na 2 miesiące).

Jeśli pacjent będzie potrzebował dodatkowej liczby pasków, może je nabyć samodzielnie w cenie pełnopłatnej. Próba realizacji recepty wystawionej przez innego lekarza i przekroczenie limitu 25szt. pasków miesięcznie spowoduje, że pacjent straci możliwość kontynuacji zlecenia na system FreeStyle Libre 2 przez pół roku.

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

2. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diabetologii, Refundacja systemów ciągłego monitorowania glikemii (isCGM/FGM i rtCGM) szansą na poprawę opieki nad chorym na cukrzycę w Polsce. www.ptdiab.pl (03/2023 oraz 05/2023).

3. Evans M. et al. Diabetes Ther (2020) 11:83–95.

4. Leelarathna L. et al. N Engl J Med 2022;387:1477-87.

5. FreeStyle Libre 2 – podręcznik użytkownika systemu.

6. Znak słowny Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Abbott używa ich na podstawie licencji.

 

Materiał dla profesjonalistów ADC-85092 v1.0