Aplikacja FreeStyle LibreLink

Aplikacja FreeStyle LibreLink1 umożliwia pacjentom monitorowanie stężenia glukozy za pomocą smartfona w dowolnym miejscu i czasie.*  Aplikacja współpracuje z sensorem FreeStyle Libre 2.

Dostępna na telefony iPhone i smartfony z systemem Android

Woman on the phone checking her phone for glucose levels
Woman on the phone checking her phone for glucose levels
Woman on the phone checking her phone for glucose levels

Jak działa aplikacja

Odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym są wysyłane bezpośrednio na smartfony pacjentów

Pacjenci, którzy rozpoczynają użytkowanie sensora FreeStyle Libre 2 z aplikacją FreeStyle LibreLink, otrzymują bezpośrednio na swój smartfon automatyczne odczyty stężenia glukozy - co 1 minutę - w czasie rzeczywistym.1

Cechy i korzyści

Pacjent ma możliwość wyświetlenia danych dotyczących stężenia glukozy w dowolnym miejscu i czasie.*

W aplikacji FreeStyle LibreLink pacjenci mogą obserwować nie tylko aktualne dane w czasie rzeczywistym, ale również trendy i wzorce zmian glikemii1. Te informacje można wykorzystać w celach edukacyjnych. Graficzne wykresy pomagają zrozumieć pacjentom wpływ ich codziennych decyzji na zmienność profilu glikemii.

Czas w docelowym zakresie glikemii

Wykres przedstawiający procent czasu, w którym stężenie glukozy znajdowało się powyżej, poniżej lub było w docelowym zakresie glikemii.

Zaleca się, aby użytkownicy systemu ustalili docelowy zakres stężenia glukozy indywidulanie ze swoim lekarzem. Zakres ten będzie wyświetlany na wykresach stężenia glukozy w aplikacji i wykorzystywany do obliczenia czasu spędzanego w docelowym zakresie glikemii.

 

Time spent in range screenshot

Tendencje dobowe2

 

 

Wykres przedstawiający wzorzec i zmienność odczytów stężeń glukozy z sensora w ciągu typowego dnia. Uwzględnia on medianę i odczyty stężenia glukozy we krwi w zakresach od 25. do 75. percentyla oraz od 5. do 95. percentyla.

tendances quotidiennes

Opcja alarmów

Pacjenci korzystający z aplikacji FreeStyle LibreLink mogą otrzymywać powiadomienia, gdy poziom glukozy będzie za wysoki lub za niski.1

Możliwość kontrolowania bezpieczeństwa co minutę

Tak długo, jak smartfon pacjenta jest w jego zasięgu, będzie on otrzymywać powiadomienie, gdy jego stężenie glukozy jest za wysokie lub zbyt niskie, nawet podczas snu.

Girl sleeping, receive optional glucose alarms

Udostępnianie danych dotyczących stężenia glukozy pracownikom ochrony zdrowia

Po nawiązaniu połączenia dane dotyczące stężenia glukozy pacjenta są automatycznie przesyłane do systemu LibreView3 i udostępniane na koncie lekarza w systemie LibreView.

Bardziej świadome decyzje terapeutyczne

System LibreView pozwala na uzyskanie kompletnego obrazu glikemii pacjenta w celu ułatwienia podejmowania decyzji terapeutycznych.

Share glucose data with family and friends

Udostępnianie danych dotyczących stężenia glukozy opiekunom

Po nawiązaniu połączenia  członkowie rodziny oraz opiekunowie pacjentów mogą uzyskiwać dostęp do informacji na temat stężenia glukozy swoich bliskich z wykorzystaniem aplikacji LibreLinkUp.4

LibreLinkUp

Dzięki aplikacji LibreLinkUp członkowie rodziny oraz opiekunowie pacjentów mogą uzyskiwać dostęp do informacji o stężeniu glukozy swoich bliskich i konfigurować alarmy bez względu na to, gdzie oni się znajdują*. To zapewnia im poczucie spokoju.1

Share glucose data with family and friends

Inne produkty FreeStyle Libre

Sensory FreeStyle Libre 2

Odczyty stężenia glukozy wykonywane co 1 minutę są wysyłane automatycznie na smartfon pacjenta.1

LibreView

Za pomocą LibreView3 - bezpiecznego5 systemu opartego na chmurze - pacjenci mogą przesyłać dane dotyczące glikemii lekarzowi. Dzięki temu specjalista otrzymuje dostęp do bardziej szczegółowych raportów, co pomaga mu w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących leczenia.

LibreLinkUp

Dzięki bezpłatnej aplikacji LibreLinkUp4 bliscy pacjentów uzyskają dostęp do informacji o stężeniu glukozy w czasie rzeczywistym oraz opcji alarmów6.

Kompatybilne urządzenia

 

Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź  stronę libre.pl i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami.1

  Materiał dla profesjonalistów ADC-85418 v1.0

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami. Korzystanie z FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Odczyty stężenia glukozy są automatycznie wyświetlane w aplikacji FreeStyle LibreLink tylko wtedy, gdy smartfon i sensor pacjenta są połączone i znajdują się w pobliżu. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

2. Wzorce dzienne wymagają danych dotyczących poziomu glukozy z co najmniej 5 dni.

3. Oprogramowanie do zarządzania danymi LibreView jest przeznaczone do użytku zarówno przez pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia i służy do przeglądania, analizy i oceny historycznych danych dotyczących glikemii  w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy. Oprogramowanie LibreView nie jest przeznaczone do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do zastępowania profesjonalnej porady dotyczącej opieki zdrowotnej.

4. Aplikacja LibreLinkUp jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed skorzystaniem z aplikacji należy sprawdzić informacje dotyczące zgodności na stronie www.librelinkup.com. Korzystanie z LibreLinkUp może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Aplikacja mobilna LibreLinkUp nie jest przeznaczona do stosowania jako główny monitor stężenia glukozy: użytkownicy domowi muszą dokonać pomiaru za pomocą urządzenia głównego oraz skonsultować się z lekarzem przed dokonaniem jakiejkolwiek medycznej interpretacji danych i modyfikacji terapii na podstawie informacji uzyskanych z aplikacji. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

5. LibreView posiada certyfikat ISO 27001/27018/27701 i certyfikat HITRUST CSF.

6.  Campbell, F. Pediatric Diabetes. (2018): https://doi.org/10.1111/pedi.12735.

*Czujnik jest wodoodporny, jednak nie należy go zanurzać na głębokość większą niż 1 metr (3 stopy) lub na dłużej niż 30 minut. Nie używać powyżej  3048 metrów (10 000 stóp). Czas aktywacji sensora wynosi 60 minut.