LibreLinkUp

Aplikacja dla członków rodziny i opiekunów pacjentów z cukrzycą1

Dzięki aplikacji LibreLinkUp członkowie rodziny  lub opiekunowie pacjentów mogą uzyskiwać dostęp do informacji o stężeniu glukozy swoich bliskich w czasie rzeczywistym, a także otrzymywać  alarmy, jeśli stężenie glukozy u osoby z cukrzycą przekroczy ustawioną wartość progową.  To zapewnia im spokój i poczucie bezpieczeństwa.2

FreeStyle Libre app and LibreLinkUp shown on smartphones.
FreeStyle Libre app and LibreLinkUp shown on smartphones.
FreeStyle Libre app and LibreLinkUp shown on smartphones.

Jak to działa

Członkowie rodziny lub opiekunowie pacjentów z cukrzycą mogą bezpłatnie pobrać aplikację LibreLinkUp

Aplikację można pobrać bezpłatnie

na smartfon

Nawiązywanie połączenia z bliskimi

 

Za pośrednictwem aplikacji LibreLinkUp1 pacjenci korzystający z aplikacji FreeStyle LibreLink3 mogą udostępniać dane dotyczące glikemii aż 20 osobom.

Odczyty w czasie rzeczywistym

W aplikacji LibreLinkUp członkowie rodziny lub opiekunowie mogą sprawdzać w czasie rzeczywistym informacje na temat stężenia glukozy u swoich bliskich.

Dostowanie alarmów 

Członkowie rodziny i opiekunowie mogą skonfigurować  alarm ostrzegawczy dotyczący poziomu glukozy i odbierać powiadomienia o jego przekroczeniu u osoby z cukrzycą w czasie rzeczywistym.1

Cechy i korzyści

Lepsza kontrola cukrzycy 

Aplikacja LibreLinkUp umożliwia bliskim pacjentów wspieranie ich w kontrolowaniu cukrzycy. To idealne rozwiązanie dla rodziców i opiekunów umożliwiające sprawdzanie w czasie rzeczywistym informacji na temat stężenia glukozy bliskiej osoby oraz konfigurowanie alarmów. To znacząco  ułatwia podejmowenia działań w sytuacji zbyt wysokiego lub zbyt niskiego stężenia glukozy.1,4

A FreeStyle Libre System user standing in the kitchen looking at her phone.

 

Wolność i niezależność bez nakłuwania opuszki palca*

Jako że rodzice i opiekunowie są w stanie zdalnie monitorować w czasie rzeczywistym informacje na temat stężenia glukozy u bliskiej osoby, mogą pozwolić im na większą swobodę i niezależność. A wszystko to bez konieczności nakłuwania opuszki palca.4,*

A FreeStyle Libre System user standing in the football field looking at his phone.

Jak się połączyć

Aby połączyć aplikację FreeStyle LibreLink pacjenta z aplikacją LibreLinkUp członka rodziny lub opiekuna, należy wykonać kilka czynności w obu aplikacjach.

Nawiązanie połączenia w aplikacji FreeStyle LibreLink

Instrukcja dla osoby noszącej sensor FreeStyle Libre 2, która chce udostępnić swoje wyniki innym.

Aby wysłać zaproszenie do otrzymania wyników glukozy, zaloguj się do aplikacji FreeStyle LibreLink i wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz menu główne wybierając trzy poziome kreski w lewym górnym rogu ekranu
 2. Wybierz Podłączone aplikacje
 3. Wybierz Połącz obok LibreLinkUP
 4. Wybierz Dodaj połączenie
 5. Wpisz imię, nazwisko i adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić wyniki
 6. Wybierz Dodaj

Twoi pacjenci mogą udostępniać swoje odczyty poziomu glukozy z aplikacji FreeStyle LibreLink nawet 20 osobom.

Nawiązanie połączenia w aplikacji LibreLinkUp

Instrukcja dla osób, którę chcą otrzymać wyniki stężenia glukozy swoich bliskich.

Kiedy otrzymasz maila od użytkownika Freestyle LibreLink z zaproszeniem do połączenia, kliknij w link aby ściągnąć aplikację LibreLinkUp z app store (jeśli nie instalowałeś jej wcześniej). Kiedy zainstalujesz już aplikację LibreLinkUp, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami aby stworzyć konto:

 1. Kliknij w Rozpocznij teraz na ekranie powitalnym
 2. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym i Politykę Prywatności.
 3. Utwórz konto. Wprowadź swój kraj/region zamieszkania, imię, e-mail i hasło.
 4. Zweryfikuj swoje konto przez e-mail aby ukończyć instalację. 
 5. Kiedy utworzysz konto, otrzymasz powiadomienie, że użytkownik aplikacji LibreLink chciałby udostępnić Ci swoje wyniki stężenia glukozy. Wybierz Zaakceptuj.

Twoi pacjenci mogą udostępniać swoje odczyty poziomu glukozy z aplikacji FreeStyle LibreLink nawet 20 osobom.

 

Zdalne nawiązywanie połączenia

Dowiedz się więcej na temat sposobu uzyskiwania przez pacjentów zdalnego połączenia z pracownikiem ochrony zdrowia, przyjaciółmi i członkami rodziny z wykorzystaniem naszych rozwiązań telemedycznych.

Inne elementy systemu FreeStyle Libre 2

Aplikacja FreeStyle LibreLink

Odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym z sensora FreeStyle Libre 2 są automatycznie aktualizowane co minutę i przesyłane bezpośrednio do aplikacji FreeStyle LibreLink na smartfonie pacjenta.3

Kompatybilne smartfony

 

Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź  stronę libre.pl i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami.

Materiał dla profesjonalistów ADC-85107 v1.0

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1.Aplikacja LibreLinkUp jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed skorzystaniem z aplikacji należy sprawdzić informacje dotyczące zgodności na stronie www.librelinkup.com. Korzystanie z LibreLinkUp może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Aplikacja mobilna LibreLinkUp nie jest przeznaczona do stosowania jako główny monitor stężenia glukozy: użytkownicy domowi muszą dokonać pomiaru za pomocą urządzenia głównego oraz skonsultować się z lekarzem przed dokonaniem jakiejkolwiek medycznej interpretacji danych i modyfikacji terapii na podstawie informacji uzyskanych z aplikacji. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

2. Campbell, F. Pediatric Diabetes. (2018): https://doi.org/10.1111/pedi.12735.

3. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami. Korzystanie z FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Odczyty stężenia glukozy są automatycznie wyświetlane w aplikacji FreeStyle LibreLink tylko wtedy, gdy smartfon i sensor pacjenta są połączone i znajdują się w pobliżu. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

4. W przypadku dzieci w wieku 4-12 lat wymagana jest obecność przynajmniej 18 letniej osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie, zarządzanie i pomoc w używaniu systemu FreeStyle Libre oraz interpretacji wyników.

* Jeśli samopoczucie lub objawy są niezgodne z odczytem stężenia glukozy, należy wykonać pomiar za pomocą glukometru z użyciem próbki krwi pobranej z palca.