Telemedyczne rozwiązania

w ochronie zdrowia

Cyfrowe rozwiązania wspomagające kontrolę cukrzycy są ważnym elementem w portfolio produktów FreeStyle Libre. Dzięki nim pacjenci mogą w pełni wykorzystać potencjał ciągłego monitorowania glikemii i aktywnie wspierać rozwój lepszej opieki diabetologicznej.

Aplikacja FreeStyle LibreLink

Umożliwia pacjentom korzystającym z sensora FreeStyle Libre 2 odczytywanie stężenia glukozy w czasie rzeczywistym na ekranie swojego  smartfona w dowolnym czasie i miejscu.*

FreeStyle LibreLink app shown on a smartphone.
FreeStyle LibreLink app shown on a smartphone.
FreeStyle LibreLink app shown on a smartphone.

LibreView

To oparta na chmurze platforma danych glikemicznych przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów.1

Po połączeniu z aplikacją FreeStyle LibreLink2, LibreView generuje automatycznie raporty dotyczące glikemii w celu ułatwienia skutecznego kontrolowania cukrzycy.

 

LibreView report shown on a laptop screen and the FreeStyle LibreLink app shown on a smartphone.
LibreView report shown on a laptop screen and the FreeStyle LibreLink app shown on a smartphone.
LibreView report shown on a laptop screen and the FreeStyle LibreLink app shown on a smartphone.

LibreLinkUp

Dzięki aplikacji LibreLinkUp3 członkowie rodziny lub opiekunowie pacjentów mogą otrzymywać na swoje smartfony w czasie rzeczywistym informacje o stężeniu glukozy oraz alarmy niskiego i wysokiego stężenia glukozy. Dzięki temu mogą być wsparciem dla pacjentów w kontroli choroby.4

LibreLinkUp shown on a smartphone.
LibreLinkUp shown on a smartphone.
LibreLinkUp shown on a smartphone.

Materiał dla profesjonalistów ADC-85105 v2.0

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1. Oprogramowanie do zarządzania danymi LibreView jest przeznaczone do użytku zarówno przez pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia i służy do przeglądania, analizy i oceny historycznych danych dotyczących glikemii  w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy. Oprogramowanie LibreView nie jest przeznaczone do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do zastępowania profesjonalnej porady dotyczącej opieki zdrowotnej.

2. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami. Korzystanie z FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Odczyty stężenia glukozy są automatycznie wyświetlane w aplikacji FreeStyle LibreLink tylko wtedy, gdy smartfon i sensor pacjenta są połączone i znajdują się w pobliżu. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

3. Aplikacja LibreLinkUp jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed skorzystaniem z aplikacji należy sprawdzić informacje dotyczące zgodności na stronie www.librelinkup.com. Korzystanie z LibreLinkUp może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Aplikacja mobilna LibreLinkUp nie jest przeznaczona do stosowania jako główny monitor stężenia glukozy: użytkownicy domowi muszą dokonać pomiaru za pomocą urządzenia głównego oraz skonsultować się z lekarzem przed dokonaniem jakiejkolwiek medycznej interpretacji danych i modyfikacji terapii na podstawie informacji uzyskanych z aplikacji. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

4. For pediatric patients: Campbell, F. Pediatric Diabetes. (2018): https://doi.org/10.1111/pedi.12735.

* Czujnik jest wodoodporny, jednak nie należy go zanurzać na głębokość większą niż 1 metr (3 stopy) lub na dłużej niż 30 minut. Nie używać powyżej  3048 metrów (10 000 stóp). Czas aktywacji sensora wynosi 60 minut.