LibreView

Oparta na chmurze baza danych glikemicznych przeznaczona dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów1

Ten bezpiecznysystem umożliwia dostęp, zarówno pracownikom ochrony zdrowia, jak i pacjentom, do  szeregu  przejrzystych i intuicyjnych raportów, które pozwalają na łatwiejsze i szybsze identyfikowanie wzorców oraz trendów zmian stężenia glukozy.1

LibreView report shown on a computer screen next to a smartphone.
LibreView report shown on a computer screen next to a smartphone.
LibreView report shown on a computer screen next to a smartphone.

Jak to działa

System LibreView umożliwia dostęp do szeregu raportów dotyczących glikemii u pacjentów z wykorzystaniem informacji udostępnianych z aplikacji FreeStyle LibreLink3  w celu ułatwienia skutecznej kontroli cukrzycy. Raporty można z łatwością dostosować do profilu klinicznego poszczególnych pacjentów, a także szybko je drukować lub zapisywać.

Dostępność do zbioru przejrzystych i intuicyjnych raportów pozwala na łatwiejsze i szybsze identyfikowanie wzorców oraz trendów zmian glikemii, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie lepszych decyzji terapeutycznych.

Łatwe

przesyłanie danych

 

 

Pacjenci mogą automatycznie4 synchronizować dane z systemem LibreView za pomocą  aplikacji FreeStyle LibreLink. Dzięki temu lekarz może sprawdzać aktualne raporty dotyczące glikemii pacjentów, co ułatwia prowadzenie codziennych wizyt.

Lepsza opieka dzięki rozwiązaniom telemedycznym 

 

 

Lekarz może skonfigurować swój gabinet w systemie LibreView, dodać członków zespołu medycznego i w bezpieczny sposób udostępniać im dane dotyczące stężenia glukozy pacjentów. Dzięki temu zespół medyczny uzyskuje możliwość dostępu online do kompletnego obrazu zmian glikemii w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.1

Jeśli pacjent korzysta z czytnika FreeStyle Libre 2

Jeśli pacjent korzysta z czytnika FreeStyle Libre 2 zamiast aplikacji FreeStyle LibreLink, to lekarz nadal może uzyskać dostęp do raportów w systemie LibreView. Wystarczy zalogować  się do konta w systemie LibreView, podłączyć czytnik pacjenta do komputera w celu przesłania danych lub poprosić pacjenta o zdalne przesyłanie i udostępnianie danych.

Cechy i korzyści

Dostęp do raportów stężenia glukozy pacjenta z dowolnego miejsca
Dostęp do spójnych, czytelnych raportów glikemicznych dotyczących wszystkich pacjentów z cukrzycą
Optymalizacja planów leczenia dzięki zdalnemu monitorowaniu pacjentów i współpracy całego zespołu medycznego
Łatwe zarządzanie i obserwowanie grup pacjentów stosujących system

 

Wygodny do dostosowania panel pacjenta

Przeglądaj dane dotyczące pacjentów za pomocą panelu pacjenta i wybieraj optymalny sposób, w jaki wyświetlają się dane różnych populacji pacjentów. Twórz niestandardowe filtry w celu ułatwienia oznaczania i opisywania grup pacjentów, które chcesz monitorować, oraz generuj raporty z wybranymi parametrami w celu szybkiego i łatwego analizowania danych.

LibreView patient population shown on a computer screen.

Intuicyjne raporty dla każdego pacjenta

Odkryj wzorce dobowe i trendy zmian glikemii u swoich pacjentów za pomocą systemu LibreView w celu ułatwienia identyfikacji priorytetów i podejmowania świadomych decyzji terapeutycznych w oparciu o intuicyjne, modyfikowalne raporty.

Migawka

Zobacz podsumowanie danych dotyczących stężenia glukozy, wykorzystania sensora, węglowodanów, insuliny oraz ilościowych danych dotyczących hipoglikemii w okresie 14 dni.

LibreView snapshot report shown on a computer screen.

Wgląd w tendencje stężeń glukozy

Przeglądaj raport dla swoich pacjentów, w którym zaznaczone są wzorce glikemii oraz wskazane kwestie do rozważenia w odniesieniu do terapii i stylu życia.

LibreView glucose patterns shown on a computer screen.

Konfiguracja ID gabinetu

 

Konfiguracja ID gabinetu w systemie LibreView

Utwórz gabinet LibreView i zaproś innych członków zespołu medycznego do bezpiecznego przeglądania danych dotyczących stężenia glukozy u pacjentów. Dzięki temu cały zespół otrzymuje dostęp do najbardziej aktualnych danych w trakcie pracy gabinetu, co pozwala na lepszą koordynację opieki nad pacjentami.

Rejestracja jest łatwa, bezpłatna i dostępna online, więc nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu.

Materiał dla profesjonalistów ADC-85414 v1.0

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1. Oprogramowanie do zarządzania danymi LibreView jest przeznaczone do użytku zarówno przez pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia i służy do przeglądania, analizy i oceny historycznych danych dotyczących glikemii  w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy. Oprogramowanie LibreView nie jest przeznaczone do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do zastępowania profesjonalnej porady dotyczącej opieki zdrowotnej.

2. LibreView posiada certyfikat ISO27001/27018/27701 i certyfikat HITRUST CSF.

3. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami. Korzystanie z FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Odczyty stężenia glukozy są automatycznie wyświetlane w aplikacji FreeStyle LibreLink tylko wtedy, gdy smartfon i sensor pacjenta są połączone i znajdują się w pobliżu. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

4. Udostępnianie danych dotyczących poziomu glukozy wymaga rejestracji w LibreView. Automatyczne przesyłanie wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem lub mobilnego połączenia danych.