Det mest brukte sensorbaserte glukosemonitoreringssystemet i hele verden3 – enkelt og tilgjengelig

Hvorfor sensorbaserte glukosemonitorering fører til bedre diabeteshåndtering

Lær hvordan pasienter kan nå de tre målene i diabetestrekanten, mer tid innenfor målområdet og forbedre sine kliniske resultat og sin livskvalitet.19,37,47

Slik samarbeider FreeStyle Libre økosystem

Utforsk hvordan FreeStyle Libre systemene og de digitale løsningene samhandler for å gi deg mer innsikt til bedre håndtering og resultat for diabetespasientene dine.18,28

Øk kunnskapen med materiell og opplæring

Vår nettbaserte utdanningsplattform er utformet spesielt for helsepersonell, og vil hjelpe deg med å gi god støtte til pasientene dine.

Vitenskapelig evidens

Utforsk studiene rundt Flash glukosemonitorering og FreeStyle Libre systemene for mer informasjon om studiedesign, pasientpopulasjon og studieresultater.

Utdanning & studier

Se vårt utvalg med webinarer, instruksjonsfilmer og opplæringsmateriell som underlag for diskusjoner med dine kollegaer.

Opplæring & materiell for pasienter

Se informasjon og materiell som hjelper deg med å støtte dine pasienter.
 

Registrer deg for nyhetsbrev

Registrer deg for å være den første som får vite om våre produktlanseringer, nyheter, kampanjer, arrangementer og annen produkt- og tjenesterelatert informasjon.

Vennligst skriv inn et gyldig navn Dette feltet er obligatorisk
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse Dette feltet er obligatorisk
 

Referanser og ansvarsfraskrivelser

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

1. Blant glukosesensorer som festes på pasienter.

2. Registrerte data hos Abbott Diabetes Care, Inc.

3. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. Data basert på antall brukere av FreeStyle Libre systemet over hele verden, sammenlignet med antall brukere av andre ledende sensorbaserte glukoseovervåkingssystemer til personlig bruk.

9. Fingerstikk er nødvendig hvis glukoseavlesningene og alarmene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

19. Mark Evans, Zöe Welsh, Sara Ells, Alexander Seibold. “The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: a Meta-Analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies.” Diabetes Therapy 11, no. 1 (2020):83–95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393.

37. Lang J, et al. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). https://doi.org/10.2337/db19- 972-P.

47. Marion Fokkert, Peter van Dijk, Mireille Edens, Eglantine Barents, Jeanine Mollema, Robert Slingerland, Reinhold Gans, Henk Bilo. “Improved Well-Being and Decreased Disease Burden After 1-Year Use of Flash Glucose Monitoring (FLARE-NL4).” BMJ Open Diabetes Research & Care 7, e000809 (2019). https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000809.

 

ADC-74170 v1.0 04/23