System FreeStyle 

Libre 2

Zobacz pełny profil glikemii pacjentów dzięki systemowi FreeStyle Libre 2

Teraz z funkcją odczytów stężenia glukozy w czasie rzeczywistym, wysyłanych automatycznie na smartfony pacjentów1.

FreeStyle Libre 2 system
FreeStyle Libre 2 system
FreeStyle Libre 2 system

Leczenie cukrzycy z większą pewnością

Numer 1 na świecie spośród systemów do ciągłego monitorowania glikemii za pomocą sensorów2

Dzięki systemowi FreeStyle Libre 2 pacjenci otrzymują w czasie rzeczywistym odczyty stężenia glukozy, co ułatwia im kontrolowanie cukrzycy z większą pewnością3

       A screenshot of the FSL 2 on a smartphone next to the FSL sensor

Odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym

 

 

wysyłane automatycznie co minutę na smartfon pacjenta

Wysoka dokładność pomiaru przez cały okres 14 dni

 

 

przy całkowitej wartości MARD na poziomie 9,2%4,5

Łatwe udostępnianie danych

 

pacjenci mogą łatwo udostępniać odczyty stężenia glukozy lekarzowi6 i bliskim7

Znaczące efekty kliniczne

 

w przypadku pacjetnów z cukrzycą8-10

Odczyty stężenia glukozy i alarmy w czasie rzeczywistym

Monitorowanie glikemii w czasie rzeczywistym

 

  • Stężenia glukozy w płynie śródtkankowym mierzone w sposób ciągły za pomocą sensora FreeStyle Libre 2.1

  • Odczyty przesyłane co minutę na smartfony pacjentów — 1440 odczytów na dobę.

  • Pacjenci otrzymują dostęp do odczytów stężenia glukozy w czasie rzeczywistym w dowolnym czasie** i miejscu*.

Man and woman with the FreeStyle Libre 2 sensor looking at their glucose levels on their phone

Opcja alarmów nieprawidłowej glikemii zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo co 1 minutę1

Alarmy

Pacjenci automatycznie otrzymują powiadomienie w momencie, gdy stężenie glukozy jest za niskie lub za wysokie1

Reakcja

Pacjenci korzystają z odczytu stężenia glukozy, strzałki trendu i obejmującej 8 godzin historii danych w celu podjęcia odpowiednich decyzji każdego dnia

Alarms & Act mobile screens

Dokładność

System FreeStyle Libre 2 charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru przez cały okres  14 dni4,5

System FreeStyle Libre 2 charakteryzuje się całkowitą wartością MARD na poziomie 9,2%, przy 99,9% odczytów mieszczących się w strefach A i B siatki błędów według Parkesa3 bez konieczności kalibracji za pomocą testu z opuszki palca***.

 

FSL2 MARD

Łatwe udostępnianie danych

LibreView

Odczyty w czasie rzeczywistym mogą być automatycznie udostępniane lekarzom i personelowi medycznemu11

LibreView6 jest bezpiecznym12  systemem opartym na chmurze, który zapewnia lekarzom i personelowi z nimi współpracującemu dostęp do raportów stężenia glukozy pacjentów. Dzięki temu zespół medyczny może podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące leczenia i wspierać pacjentów w skutecznym kontrolowaniu cukrzycy.

Dzięki systemowi FreeStyle Libre 2 odczyty stężenia glukozy pacjentów w czasie rzeczywistym mogą być automatycznie przesyłane11 do systemu LibreView. Oznacza to możliwość uzyskania kompletnego obrazu glikemii pacjenta. Ta szczegółowa wiedza pomaga lekarzowi w trakcie rozmów z pacjentami w gabinecie i podczas udzielania teleporad.  

LibreView glucose patterns shown on a computer screen.

Istotne efekty kliniczne w przypadku pacjentów z cukrzycą

Udowodniono, że używanie systemu FreeStyle Libre 2 wiąże się z istotnymi korzyściami klinicznymi w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz 2 stosujących wielokrotne wstrzyknięcia insuliny w ciągu doby

Rezultaty kliniczne w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 1
 

2,2 godziny

dłuższy czas w docelowym zakresie glikemii# w porównaniu z SMBG po 6 miesiącach stosowania8

 

# Czas w docelowym zakresie glikemii wynoszącym 70–180 mg/dl.

SMGB = samodzielne monitorowanie glikemii za pomocą glukometru (ang. self-monitored blood glucose).

0.5%

obniżenie wartości HbA1c# w porównaniu z SMBG po 6 miesiącach stosowania8

 

# Pierwszorzędowy punkt końcowy: większe o 0,5% obniżenie stężenia HbA1c w przypadku systemu FreeStyle Libre 2 w porównaniu z SMBG.

43 minuty

krótszy czas w stanie hipoglikemii na dobę# w porównaniu z SMBG po 6 miesiącach stosowania8

 

 

# Hipoglikemia zmierzona przy stężeniu < 70 mg/dl

Korzyści w codziennej praktyce lekarskiej w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2 stosujących wielokrotne wstrzyknięcia insuliny w ciągu doby

0.9%

obniżenie wartości HbA1c9

 

w okresie 3–6 miesięcy9

p<0.001

 

43%

krótszy czas w stanie hipoglikemii na dobę10

(p=0.0006)

< 70,2 mg/dl

 

Sposób działania systemu FreeStyle Libre 2

System FreeStyle Libre 2 składa się z sensora FreeStyle Libre 2 oraz aplikacji FreeStyle LibreLink1

Sensor FreeStyle Libre 2

Niewielki i dyskretny, cechujący się wysoką dokładnością pomiaru w okresie 14 dni4,5

Mały sensor do monitorowania stężenia glukozy, umieszczany na tylnej części ramienia, który w sposób ciągły mierzy stężenie glukozy w płynie śródtkankowym.

FreeStyle Libre 3 app

Odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym
 

 

Wysyłane automatycznie na smartfon pacjenta.1

Wysoka dokładność pomiaru

Nawet w niskich zakresach glikemii.5

 

Łatwy w obsłudze i bezbolesny

Łatwy w użyciu13. Bezbolesne zakładanie i noszenie10.

 

Bez nakłuć opuszki palca
 

14 dni ciągłego monitorowania glikemii bez testów z opuszki palca***.

Aplikacja FreeStyle LibreLink

Odczyty stężenia glukozy co minutę w dowolnym czasie** i miejscu*

Dzięki bezpłatnej aplikacji FreeStyle LibreLink odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym z sensora FreeStyle Libre 2 są automatycznie przesyłane bezpośrednio na smartfon pacjenta1.

librelink app

Ważna informacja

Pacjenci mogą wykonywać skanowania w celu uzyskania odczytów stężenia glukozy w każdym momencie**, nawet w przypadku utraty sygnału

  • Funkcja szybkiego skanowania to sposób uzyskania odczytu stężenia glukozy, gdy doszło do utraty łączności Bluetooth®14.

  • Skanowanie w celu uzupełnienia brakujących danych nawet z 8 godzin, dzięki czemu historia stężeń glukozy pacjentów jest kompletna.

  • Jedyny system monitorowania glikemii oparty na sensorze, który jest w stanie wypełniać luki w danych za pomocą funkcji szybkiego skanowania

W przypadku pacjentów bez kompatybilnego smartfonu

Pacjenci, którzy nie dysponują urządzeniem kompatybilnym z aplikacją FreeStyle LibreLink, mogą korzystać z czytnika FreeStyle Libre 2 do skanowania sensora FreeStyle Libre 2. Będą oni mogli korzystać ze wszystkich funkcji systemu FreeStyle Libre 2, ale nie będą otrzymywać odczytów stężenia glukozy w czasie rzeczywistym.

Dla kogo przeznaczony jest system?

Dla wszystkich pacjentów z cukrzycą, od 4. roku życia 

Healthcare professional advising patient

 Inne elementy systemu FreeStyle Libre 2

Aplikacja FreeStyle LibreLink

 

Odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym są automatycznie aktualizowane co minutę i przesyłane do aplikacji FreeStyle LibreLink na smartfonie pacjenta.1

LibreView

Za pomocą LibreView6 - bezpiecznego12 systemu opartego na chmurze - pacjenci mogą przesyłać dane dotyczące glikemii lekarzowi. Dzięki temu specjalista otrzymuje dostęp do bardziej szczegółowych raportów, co pomaga mu w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących leczenia.

Aplikacja LibreLinkUp

Dzięki bezpłatnej aplikacji LibreLinkUpbliscy pacjentów uzyskają dostęp do informacji o stężeniu glukozy w czasie rzeczywistym oraz opcji alarmów.

Materiał dla profesjonalistów ADC-85301 v1.0

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami. Korzystanie z FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Odczyty stężenia glukozy są automatycznie wyświetlane w aplikacji FreeStyle LibreLink tylko wtedy, gdy smartfon i sensor pacjenta są połączone i znajdują się w pobliżu. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

2. Dane pochodzą z badań Abbott Diabetes Care, Inc. I oparte są na liczbie użytkowników systemu Freestyle Libre zestawionej z liczbą użytkowników innych systemów indywidualnego monitorowania glukozy.

3. Fokkert M. BMJ Open Diab Res Care (2019): http://dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000809.

4. FreeStyle Libre 2 system Performance Data Sheet.

5. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020). http://doi.org/10.1177/1932296820958754.

6. Oprogramowanie do zarządzania danymi LibreView jest przeznaczone do użytku zarówno przez pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia i służy do przeglądania, analizy i oceny historycznych danych dotyczących glikemii  w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy. Oprogramowanie LibreView nie jest przeznaczone do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do zastępowania profesjonalnej porady dotyczącej opieki zdrowotnej.

7. Aplikacja LibreLinkUp jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed skorzystaniem z aplikacji należy sprawdzić informacje dotyczące zgodności na stronie www.librelinkup.com. Korzystanie z LibreLinkUp może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Aplikacja mobilna LibreLinkUp nie jest przeznaczona do stosowania jako główny monitor stężenia glukozy: użytkownicy domowi muszą dokonać pomiaru za pomocą urządzenia głównego oraz skonsultować się z lekarzem przed dokonaniem jakiejkolwiek medycznej interpretacji danych i modyfikacji terapii na podstawie informacji uzyskanych z aplikacji. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

8. Leelarathna, L. N Engl J Med. (2022): DOI: 10.1056/NEJMoa2205650.

9. Kröger J, et al. Three European retrospective real-world chart review studies to determine the effectiveness of flash glucose monitoring on HbA1c in adults with type 2 diabetes. Diabetes Ther 2020;11(1):279–91.

10. Haak T, et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Ther 2017;8(1):55–73. http://doi.org/10.1177/1932296820958754.

11. Udostępnianie danych dotyczących poziomu glukozy wymaga rejestracji w LibreView. Automatyczne przesyłanie wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem lub mobilnego połączenia danych.

12. LibreView posiada certyfikat ISO27001/27018/27701 i certyfikat HITRUST CSF.

13. Dane z badań własnych, Abbott Diabetes Care, Inc.

14. Znak słowny Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Abbott używa ich na podstawie licencji.

* Czujnik jest wodoodporny, jednak nie należy go zanurzać na głębokość większą niż 1 metr (3 stopy) lub na dłużej niż 30 minut. Nie używać powyżej  3048 metrów (10 000 stóp).

** Czas aktywacji sensora wynosi 60 minut. 

*** Jeśli samopoczucie lub objawy są niezgodne z odczytem stężenia glukozy, należy wykonać pomiar za pomocą glukometru z użyciem próbki krwi pobranej z palca.