Ambulatoryjny profil glukozy

Raport AGP, czyli ambulatoryjny profil glukozy (ang. Ambulatory Glucose Profile) to przydatne narzędzie do oceny kontroli glikemii u każdego pacjenta. Pomaga lekarzowi ocenić przebieg zmian glikemii i dzięki temu wspierać pacjenta w codziennym kontrolowaniu cukrzycy. 

Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)

Wprowadzenie

Wykres AGP obejmuje cztery kluczowe elementy:

  • medianę,
  • przedział 25.–75. percentyl,
  • przedział 5.–95. percentyl,
  • docelowy zakres stężenia glukozy.

Każdy z tych elementów dostarcza przejrzystych informacji na temat kontroli i zmienności stężenia glukozy w wybranym przedziale czasu.

CZARNA/NIEBIESKA LINIA CIĄGŁA: linia mediany

Środkowa wartość wszystkich pomiarów glukozy, która pokazuje „co zwykle dzieje się” ze stężeniem glukozy w ciągu całej doby. Należy sprawdzić, czy mieści się ona w docelowym zakresie stężenia glukozy i jak bardzo waha się w górę i w dół w ciągu doby1.

WEWNĘTRZNY  OBSZAR W KOLORZE NIEBIESKIM: 25.–75. percentyl

Ten obszar wskazuje na jakim poziomie stężenia glukozy utrzymują się przez „większość czasu”. Należy przyjrzeć się szerokości tego obszaru w  ciągu całej doby. Im jest on szerszy, tym bardziej zmienne jest stężenie glukozy pomiędzy poszczególnymi dniami1.

ZEWNĘTRZNY  OBSZAR W KOLORZE SZARYM: 5.–95. percentyl

Ten obszar wskazuje „okazjonalne” wysokie lub niskie wartości stężenia glukozy. Miejsca, w których jest on najszerszy, wskazują na większą zmienność stężenia glukozy pomiędzy dniami w określonych porach1.

DWIE LINIE RÓWNOLEGŁE: docelowy zakres stężenia glukozy

Docelowy zakres wartości stężenia glukozy, który powinien być utrzymywany jak najdłużej w ciągu doby. Zgodnie z międzynarodowym konsensusem docelowy zakres stężenia glukozy w przypadku osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 i 2, niebędących w ciąży, niebędących osobami starszymi lub nieznajdującymi się w grupie ryzyka, wynosi zwykle 70–180 mg/dl.2

Korzyści wynikające z analizy  wykresu AGP

Korzyści wynikające z analizy wykresu  AGP podczas oceny klinicznej cukrzycy

✓ AGP to niezwykle przydatne narzędzie do szybkiej identyfikacji momentów  związanych z większym ryzykiem hipoglikemii lub niepożądanej zmienności stężenia glukozy.1

✓ Wizualna forma wykresu AGP pozwala  zauważyć obszary, które mogą wymagać pogłębionej analizy i których znaczenie można ocenić na podstawie czasu ich wystąpienia, trwania oraz poziomu spadku stężenia glukozy.1

✓ Elementy AGP można wykorzystać w prosty i systematyczny sposób w celu ułatwienia identyfikacji trendów zmian stężenia glukozy. Dotyczy to nie tylko obszarów, które mogą wymagać działań korygujących, lecz także tych okresów w ciągu  każdego dnia, w których stężenie glukozy znajduje się w zakresie docelowym. Pomaga to wskazywać pacjentowi prawidłowe zachowania i wzmacniać je pozytywnie.1

 

benefits of AGP

Raport AGP i LibreView*

LibreView to bezpieczny, oparty na chmurze system kontroli cukrzycy. Zapewnia dostęp - zarówno pracownikom ochrony zdrowia, jak i pacjentom - do spójnego zbioru przejrzystych i intuicyjnych raportów, które pozwalają na łatwiejszą i szybszą analizę wzorców oraz trendów zmian stężenia glukozy.3

Dzięki raportowi AGP w systemie LibreView można:

  • zobaczyć wytyczne dotyczące czasu w docelowym zakresie glikemii i przeglądać dane pacjenta dotyczących stężenia glukozy,
  • przeprowadzić szybką ocenę kontroli glikemii przez pacjenta,
  • zidentyfikować trendy i wzorce,
  • przeanalizować momenty odchyleń dzięki dobowym profilom glikemii.

 

Materiał dla profesjonalistów ADC-85104 v1.0

Odniesienia i wyłączenie odpowiedzialności

Zdjęcia są poglądowe i nie przedstawiają prawdziwych pacjentów ani danych.

1. Gibb, F. W., Jennings, P., Leelarathna, L., & Wilmot, E. et al. AGP in Daily Clinical Practice: A guide for use with the Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System. British Journal of Diabetes. Retrieved June 30, 2022, from https://doi.org/10.15277/bjd.2020.240

2. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

3. LibreView operuje jedynie na wybranych systemach operacyjnych i przeglądarkach. Przed użyciem aplikacji należy sprawdzić informacje dotyczące kompatybilności na stronie www.LibreView.com.