Jakie korzyści odniosą pracownicy ochrony zdrowia ze stosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii u pacjentów z cukrzycą?

Dzięki ciągłemu monitorowaniu glikemii pracownicy ochrony zdrowia będą w łatwy sposób uzyskiwać kompletny obraz glikemii pacjenta, ułatwiający podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących leczenia przy równoczesnym wsparciu dialogu pomiędzy pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem.