Czy użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink może wyłączyć udostępnianie po zaproszeniu kogoś do zapoznania się z jego danymi dotyczącymi stężenia glukozy w aplikacji LibreLinkUp?

Tak. Użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink może w każdej chwili przestać udostępniać dane dotyczące stężenia glukozy. W tym celu użytkownik aplikacji FreeStyle Libre powinien otworzyć aplikację FreeStyle Libre, a następnie: 1. Dotknąć opcji Menu nawigacyjne.
2. Dotknąć opcji Połączone aplikacje.
3. W sekcji LibreLinkUp wybrać opcję Zarządzaj.
4. Dotknąć nazwy Kontaktu, z którym wymiana danych ma zostać zakończona.
5. Dotknąć opcji Zakończ udostępnianie.
Osoba ta przestanie otrzymywać dane dotyczące stężenia glukozy i powiadomienia w aplikacji LibreLinkUp, a jej imię i nazwisko zostanie usunięte z listy Kontaktów użytkownika aplikacji FreeStyle Libre.