Waarom glucosemonitoring met een sensor?

Glucosemonitoringsystemen met een sensor meten voortdurend de glucosewaarden zonder vingerprikken

Een glucosemonitoringsysteem met een sensor is ontworpen om geen regelmatige vingerprikken1 meer te hoeven uitvoeren. Het bestaat uit een sensor die op de achterkant van de bovenarm wordt gedragen en die gedurende 14 dagen continu de glucoseconcentratie in het interstitieel vocht van het lichaam meet. 

Uw patiënten kunnen de FreeStyle LibreLink-app gebruiken2 om hun FreeStyle Libre 2-sensor te scannen en zo hun glucoseniveaus te bekijken.

Glucosemonitoring met een sensor t.o.v. bloedglucosemonitoring

Wat is het verschil tussen glucosemonitoring met een sensor en bloedglucosemonitoring?

Glucosemetingen met een sensor gebeuren in het interstitieel vocht, een dunne vochtlaag die rondom de cellen van het weefsel onder de huid zit3, en niet in het bloed.

Metingen in interstitieel vocht en metingen met bloedglucose

Waarom de metingen in interstitieel vocht en die van bloedglucose niet altijd overeenkomen

Glucose in het bloed heeft tijd nodig om zijn weg te vinden naar het interstitieel vocht. Daarom kan er een vertraging zitten tussen de metingen. 

Gemiddelde vertraging tussen de FreeStyle Libre 2-sensor en de bloedglucosemetingen:

2,1 ± 5,0 minuten voor kinderen8             2,4 ± 4,6 minuten voor volwassenen8

Wanneer glucosewaarden stabiel zijn, kunnen de twee metingen erg op elkaar lijken. Als de glucosewaarde echter omhoog of omlaag gaat, kunnen ze van elkaar verschillen.

Wanneer de bloedglucosewaarden stabiel zijn, is de glucosemeting door de FreeStyle Libre-systemen in het interstitieel vocht vergelijkbaar met de bloedglucose.

Wanneer de bloedglucosewaarden omhoog gaan, kan de glucosemeting door de FreeStyle Libre-systemen in het interstitieel vocht onder de meting van de bloedglucose liggen.

Wanneer de bloedglucosewaarden omlaag gaan, kan de glucosemeting door de FreeStyle Libre-systemen in het interstitieel vocht boven de meting van de bloedglucose liggen.

Bekijk de video voor meer informatie over het verschil tussen het testen met interstitieel vocht en bloedglucose:

Nauwkeurigheid

Hoe nauwkeurig is glucosemonitoring met een sensor?

Het FreeStyle Libre 2-systeem, ons glucosemonitoringsystemen met een sensor, is gedurende 14 dagen nauwkeurig, stabiel en consistent8 zonder dat een vingerprikkalibratie nodig is.1

Om de nauwkeurigheid van de FreeStyle Libre 2-sensor te beoordelen, worden de glucosemetingen van de sensor met een bekende onafhankelijke referentie vergeleken. In dit geval is de referentie een bloedglucosemeting op basis van een vingerprik die op hetzelfde moment wordt afgenomen als de sensorscan. De vergelijking tussen de twee verschillende metingen wordt op een grafiek gezet, genaamd Consensus Error Grid.

Hoe dichter de sensormeting bij die van de referentiemeting van de bloedglucosemeter ligt, des te groter de nauwkeurigheid. Dit blijkt op de Consensus Error Grid uit verschillende gebieden op de grafiek van A tot E. Hoe hoger het percentage metingen in de gebieden A en B is, des te nauwkeuriger de sensor is. De Consensus Error Grid hiernaast laat zien dat 99,9% van de metingen in de gebieden A + B van de Consensus Error Grid bevinden.8

accuracy

Nooit een vingerprikkalibratie

Kalibratie is noodzakelijk voor de meeste CGM-systemen, omdat de gevoeligheid van elke sensor kan variëren in elke batch die wordt geproduceerd. De FreeStyle Libre 2-sensor wordt in de fabriek gekalibreerd – uw patiënten hoeven hem dus nooit met een vingerprik te kalibreren1. Dit betekent dat u en uw patiënten op de nauwkeurigheid van beide systemen kunnen vertrouwen en dat de nauwkeurigheid die u te zien krijgt, die nauwkeurigheid is die wordt gerapporteerd. Er is geen sprake van afwijkingen die door vingerprikkalibratie worden veroorzaakt.

FreeStyle Libre-systeem

FreeStyle Libre 2-sensoren

Een kleine, discrete sensor op de achterkant van de bovenarm meet continu de glucoseconcentratie in het interstitiële weefselvocht van het lichaam. Deze wordt 14 dagen gedragen en is waterbestendig, zodat hij ook zijn werk doet terwijl de patiënt doucht, zwemt of sport.10

LibreView

Met LibreView,11 ons veilige op de cloud gebaseerde systeem, kunnen patiënten hun gegevens uploaden om deze te delen met hun arts en zorgteam. U kunt meer gedetailleerde rapporten openen die u ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de behandeling van uw patiënten.

LibreLinkUp

Patiënten die de FreeStyle LibreLink-app gebruiken, kunnen hun glucosemetingen op afstand delen met hun familie, vrienden en verzorgers via de LibreLinkUp-app12.

Referenties en disclaimers

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Geen echte patiënt of echte gegevens.

1. Vingerprikken zijn nodig als uw glucosemetingen en -alarmen niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen.

2. Patiënten kiezen op welk toestel ze alarmen willen ontvangen: de FreeStyle Libre 2-reader of de FreeStyle LibreLink-app op hun smartphone. Ze moeten hun FreeStyle Libre 2-sensor opstarten met dat gekozen toestel. Eens de patiënt zijn FreeStyle Libre 2-sensor met dat toestel heeft gescand, kan hij enkel op dat toestel alarmen ontvangen. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView.

3. http://www.diabetes.co.uk/body/interstitial-fluid.html [Geopend: Dec 2019].

4. Hortensius, Johanna., et al. Perspectives of patients with type 1 or insulin-treated type 2 diabetes on self-monitoring of blood glucose: a qualitative study. BMC Public Health 12.1 (2012):167.

5. Chudyk, Anna., et al. Self-Monitoring Technologies for type 2 Diabetes and the Prevention of Cardiovascular Complications: Perspectives from End Users. Journal of Diabetes Science and Technology 5.2 (2011): 394–401.

6. Gearchiveerde gegevens, Abbott diabetes care, Inc. In een door Abbott diabetes care, Inc. uitgevoerde studie was 94% van de ondervraagde patiënten (n=122) het erover eens dat de FreeStyle Libre-sensor comfortabel te dragen is.

7. Scan eenmaal elke 8 uur voor een volledig glycemisch overzicht.

8. Alva S, et al. Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System With Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology. September 2020. doi:10.1177/1932296820958754.

9. Gearchiveerde gegevens, Abbott diabetes care, Inc. Gegevens gebaseerd op het wereldwijde aantal gebruikers van het FreeStyle Libre-systeem, vergeleken met het aantal gebruikers van andere, toonaangevende glucosemonitoringsystemen met een sensor voor persoonlijk gebruik.

10. De sensor is waterdicht tot 1 meter onder water. Niet langer dan 30 minuten onder water houden.

11. De LibreView-website is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en browsers. Raadpleeg www.LibreView.com voor meer informatie. De LibreView-gegevensbeheersoftware is bedoeld voor zowel patiënten als zorgverleners, om mensen met diabetes en hun zorgverleners te helpen bij het beoordelen, analyseren en evalueren van historische gucosegegevens ter ondersteuning van effectief diabetesmanagement. De LibreView-software is niet bedoeld als behandelbeslissing of als vervanging voor professioneel gezondheidsadvies.

12. De LibreLinkUp-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.LibreLinkUp.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView. De mobiele app LibreLinkUp is niet bedoeld als primaire glucosemonitor: thuisgebruikers moeten hun primair(e) toestel(len) raadplegen en een professionele zorgverlener raadplegen alvorens medische interpretaties en behandelingsaanpassingen te doen op basis van de informatie die door de app wordt verstrekt.

ADC-73317 v1.0  04/23

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...