FreeStyle Libre 2 Plus

Onze 15-daagse glucosesensor en het Omnipod® 5 geautomatiseerd insulinetoedienings-systeem zijn ontworpen om een eenvoudige, geïntegreerde ervaring te creëren voor uw patiënten.

De eenvoudigste keuze voor uw patiënten die een geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem gaan gebruiken

Patiënten gebruiken de Omnipod 5-app1 om hun FreeStyle Libre 2 Plus-sensor te starten. Hierdoor verbindt de sensor direct met het Omnipod 5-systeem, zodat deze klaar is om te beginnen met automatische insulinetoediening2.

De Pod wordt getoond zonder de benodigde pleister.

CGM = continue glucose monitoring

1. De Omnipod 5 app is beschikbaar op de speciale Controller 2. Om naar de automatische modus over te schakelen, zijn een actieve Pod en een gekoppelde FreeStyle Libre 2 Plus-sensor vereist. Tijdens het opwarmen van de sensor bevindt het Omnipod 5-systeem zich in de modus Geautomatiseerd: Beperkte staat. Wanneer het opwarmen voltooid is en er sensorglucosewaarden beschikbaar zijn, gaat het Omnipod 5-systeem over naar Automatisch Modus, waarbij de Pod sensorglucosewaarden gebruikt om elke 5 minuten automatisch beslissingen te nemen over de insulinedosering. 3. Gebaseerd op maximaal 3 dagen automatische insulinetoediening.

 

Omnipod en het Omnipod-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Insulet Corporation en worden met toestemming gebruikt. De FreeStyle Libre 2 Plus-sensor is geautoriseerd om te werken met het Omnipod® 5 geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem. Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener.

ADC-92940 v1.0  05/24

 

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...