Tijd Binnen Doelbereik

Een belangrijke parameter die verder gaat dan HbA1c

Time in Range (Tijd Binnen Doelbereik) is een parameter die een aanvulling is op HbA1c en bruikbare informatie geeft voor uw patiënten. U kunt er snel de glucose van uw patiënten mee beoordelen, hun HbA1c in een context plaatsen en hun Tijd binnen doelbereik verhogen. 

Wat is Tijd Binnen Doelbereik?

Tijd Binnen Doelbereik is het percentage tijd per dag dat een persoon binnen het doelbereik voor glucose zit. Het FreeStyle Libre systeem berekent automatisch hoeveel procent van de tijd uw patiënt in, boven of onder het doelbereik zit.

De internationale consensus stelt duidelijke doelen voor Tijd Binnen Doelbereik.1

.

Aanbevolen Tijd Binnen Doelbereik voor de meeste niet-zwangere volwassenen met T1DM of T2DM, ongeacht de behandeling1

Waarom is Tijd Binnen Doelbereik zo belangrijk? 

  • Elke 10% toename in Tijd Binnen Doelbereik kan de HbA1c met 0,8% verlagen. bij patiënten T1D en T2D 2

  • Elk extra uur binnen doelbereik heeft een positieve invloed op de controle die uw patiënt op zijn/haar glucosewaarden heeft

  • Een langere Tijd Binnen Doelbereik kan op de lange termijn  gezondheidsproblemen verminderen 3

  • Eenvoudige visualisatie van Tijd Binnen Doelbereik en duidelijke doelstellingen voor uw patiënten

1 uur meer tijd binnen doelbereik

Een hoger %TIR correleert met een kleiner risico op complicaties van diabetes op de lange termijn.

Een toegenomen %TIR correleert met een kleiner risico op hart-4, nier-3 en oog3,5-ziekten als gevolg van diabetes, alsook met een verbeterde perifere zenuwfunctie6.

HbA1c heeft beperkingen

HbA1c geeft het gemiddelde glucoseniveau weer van de afgelopen 2-3 maanden, maar toont geen glycemische afwijkingen van hyper- en hypoglycemie.1,6

Wat het HbA1c niet doet:

•HbA1c zegt niets over de grootte en de frequentie van de intra- en interdag glucosevariatie

•Verschillende fysiologische en pathologische condities (anemia, hemoglobinopathie, ijzer deficientie, zwangerschap…) kunnen HbA1c beïnvloeden

•HbA1c houdt geen rekening met de natuurlijke (niet-pathologische) variatie in levensduur van de rode bloedcellen

•HbA1c houdt geen rekening met de inter-individuele glycatie-verschillen

Een toename in Tijd Binnen Doelbereik, een afname in Tijd Boven Doelbereik en een afname in Tijd Onder Doelbereik, resulteert in een afname in HbA1c.

Onderstaande tabel laat een schatting van het HbA1c zien voor een specifiek Tijd-Binnen-Doelbereik-niveau gebaseerd op T1D- en T2D-studies 2,8 :

Tijd Binnen Doelbereik & FreeStyle Libre

Wanneer uw patiënt zijn of haar FreeStyle Libre 2-sensor scant, zal de FreeStyle LibreLink-app automatisch berekenen hoeveel procent van de tijd hij of zij in, boven of onder het doelbereik zit. Dit zal helpen te bepalen waar uw patiënt ondersteuning nodig heeft in het beheren van zijn of haar algemene diabetesgezondheid. 

De FreeStyle Libre 3-app* berekent dit direct zonder te scannen.

Onderstaand Tijd Binnen Doelbereik-rapport toont een persoon die zich 75% van de dag in het glucosedoelbereik bevond: 

Het FreeStyle Libre systeem kan helpen om het % TIR te verhogen

Praktijkgegevens tonen aan hoe FreeStyle Libre gebruikers hun Tijd Binnen Doelbereik verhoogden bij een hogere scanfrequentie.7
  • Praktijkgegevens die twee groepen vergelijken, van laagste naar hoogste scanfrequentie (3,6 en 39,5 scans/dag) 
  • Meer dan 470.000 patiënten die het FreeStyle Libre systeem gebruikten en frequenter scanden, vertoonden een toename in %TIR

Tijd Binnen Doelbereik & LibreView

Eenvoudige visualisatie van Tijd Binnen Doelbereik voor uw patiënten dankzij LibreView

LibreView is een veilig, in de cloud gebaseerd systeem voor diabetesmanagement. Het voorziet zowel zorgverleners als patiënten van toegang tot een consistente set duidelijke, intuïtieve rapporten waarmee patronen en trends gemakkelijker en sneller kunnen worden herkend.

Met het AGP-rapport in LibreView kunt u:

  • Tijd Binnen Doelbereik-richtlijnen en een overzicht van de glucosegegevens van de patiënt raadplegen
  • Snel de Tijd Binnen Doelbereik van uw patiënt raadplegen
  • Trends en patronen herkennen in een oogopslag
  • Specifieke afwijkingstijden herkennen dankzij de Dagelijkse glucoseprofielen
Afbeeldingen ter illustratie. Er kan worden ingezoomd via instellingen in de rechterbovenhoek. 'Afbeelding vergroten'.

Aanvullende bronnen

FreeStyle Libre 2 portfolio

Ontdek meer over ons FreeStyle Libre 2 portfolio en hoe dit uw patiënten kan helpen om hun Tijd Binnen doelbereik te beheren en hun diabetesmanagement te verbeteren.

 

 

Wetenschappelijke artikelen

Leer meer over leven met diabetes en hoe het FreeStyle Libre systeem uw patiënten kan helpen om hun diabetes beter te beheren met de hulp van gegevens van echte gebruikers.

Referenties en disclaimers

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Geen echte patiënt of echte gegevens.

1. Battelino, T. Diabetes Care (2019): https://doi.org/10.2337/dci19-0028.  

2. Vigersky, R. A. Diabetes Technology & Therapeutics. (2019): https://doi:10.1089/dia.2018.0310. 

3. Beck, R.W. Diabetes Care (2019): https://doi: 10.2337/dc18-1444.  

4. Lu, J. Diabetes Technology & Therapeutics (2020) https://doi.org/10.1089/dia.2019.0251.

5. Lu, J. Diabetes Care (2018) https://doi.org/10.2337/dc18-1131.

6. Mazze, R. Minnesota Medicine (2011) https://doi.org/10.1089/dia.2020.0524.

7. Lang, J. Diabetes (2019):https://doi.org/10.2337/db19-972-P.

8. Nathan, D.M. Diabetes Care (2008) https://doi.org/10.2337/dc08-0545. 

₼. De LibreView-website is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en browsers. Raadpleeg www.LibreView.com voor meer informatie.

◊ De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg www.FreeStyleLibre.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink kan registratie bij LibreView vereisen. 

* De FreeStyle Libre 3-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg www.FreeStyleLibre.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink kan registratie bij LibreView vereisen.

 

 

ADC-73320 v2.0  06/24

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...