Czy system FreeStyle Libre 2 stosowany u osób dorosłych to ten sam system FreeStyle Libre 2 co stosowany u dzieci?

Tak, zarówno u dzieci od ukończenia 4 r.ż., jak i u osób dorosłych stosowany jest ten sam system.