Czy system FreeStyle Libre 2 może być stosowany przez dzieci?

Tak, system został dopuszczony do stosowania u dzieci od ukończenia 4 r.ż.