Czy istnieje możliwość udostępniania danych z systemu FreeStyle Libre 2 pracownikowi ochrony zdrowia?

System LibreView umożliwia zdalne udostępnianie danych dotyczących glukozy. Należy odwiedzić stronę www.LibreView.com, aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji. Należy również upewnić się, że konto FreeStyle LibreLink jest powiązane zgabinetem LibreView pracownika ochrony zdrowia.