Co w raportach oznaczają mediany i statystyki procentowe?

Mediana to wartość połowiczna; połowa odczytów wypada poniżej, a połowa — powyżej tej wartości.   25–75 percentyl — zakres, na który przypada od 25% do 75% zaobserwowanych odczytów stężenia glukozy (lub średnie 50% wyników). 5–95 percentyl — zakres, na który przypada od 5% do 95% zaobserwowanych odczytów stężenia glukozy.