Jak Państwa zdaniem użytkownicy mogą wykorzystywać dane z ambulatoryjnego profilu glukozy?

Lekarze uzyskają proste narzędzie, które będą mogli wykorzystywać do omawiania z pacjentami ich profilu glikemii podczas typowego dnia. Z jednej strony lekarze będą mogli modyfikować terapię, a z drugiej sami pacjenci będą w stanie zmieniać swoje zachowanie w domu. Graficzne przedstawienie i analityczne podsumowanie raportu dotyczącego AGP umożliwia przegląd informacji użytecznych zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Pacjenci mogą uzyskać dostęp do wykresu AGP za pomocą aplikacji FreeStyle LibreLink lub czytnika FreeStyle Libre po 5 dniach noszenia sensora.