Dlaczego ambulatoryjny profil glukozy (AGP) jest ważnym narzędziem do oceny stężenia glukozy?

 

AGP to wizualizacja zmian stężeń glukozy w typowym dniu życia pacjenta, stworzona w oparciu o obszerne dane dotyczące glukozy, ukazujące tendencje do hipo- i hiperglikemii niezauważalne w badaniu HbA1c, ułatwiająca leczenie i interakcje z pacjentem. Zmienność glikemii jako uzupełnienie wyniku HbA1c może być bardziej wiarygodnym wskaźnikiem kontroli glikemii niż sama wartość HbA1c. AGP wykracza poza wartość HbA1c, wskazując na hipoglikemię, hiperglikemię i zmienność glikemii.  Najważniejszym zidentyfikowanym aspektem AGP jest fakt, że wskazuje zmienność glikemii, poposiłkowy wzrost stężenia glukozy oraz trendy hipoglikemii2. Duża zmienność glikemii może prowadzić do zwiększonego ryzyka hipoglikemii.  Wynika to z faktu, że starania w kierunku kontrolowania wysokich stężeń mogą prowadzić do występowania niebezpiecznie niskich stężeń glukozy po drugiej stronie zakresu.