Czym jest ambulatoryjny profil glukozy (AGP)?

Występujący w kilku raportach wykres ambulatoryjnego profilu glukozy (AGP) przedstawia graficznie zmianę stężenia glukozy na przestrzeni czasu. Pochodzące z sensora dane dotyczące glukozy z co najmniej 5 dni są łączone i zestawiane w celu utworzenia jednego diagramu dobowego. Takie zestawienie danych pomaga dostrzec wzorce i zmienne, które mogą powtarzać się w danej porze dnia.