Czy dokładność, z jaką sensor podaje odczyt, utrzymuje się na stałym poziomie przez 14 dni?

Dokładność, z jaką sensor podaje odczyt w 14 dniowym okresie użytkowania sensora jest różna. Badania kliniczne dowiodły jednak, że system FreeStyle Libre 2 zachowuje wysoką dokładność, stabilność i powtarzalność działania przez 14 dni bez konieczności kalibracji za pomocą testu z opuszki palca.