Czy na dokładność systemu FreeStyle Libre 2 wpływa choroba, na przykład przeziębienie lub grypa?

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat interakcji między chorobą a stężeniami glukozy, należy skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia.