Czym jest MARD?

Jest to parametr oceny dokładności urządzenia. Średnia wartości bezwzględnych różnic względnych (ang.

Mean Absolute Relative Difference

, MARD) to miara różnicy pomiędzy pomiarem urządzenia (lub wynikiem badania) a pomiarem referencyjnym przy prawidłowym lub wysokim stężeniu glukozy. Im niższa wartość MARD, tym lepsza zgodność pomiędzy pomiarem urządzenia i pomiarem referencyjnym/porównawczym. Dokładność ogólna w całym okresie noszenia sensora FreeStyle Libre 2 wynosi 9,2%.