Czy sensor FreeStyle Libre 2 jest dokładny (czy odczyt jest prawidłowy)?

Badania kliniczne dowiodły, że system FreeStyle Libre 2 zachowuje dokładność, stabilność i powtarzalność działania przez 14 dni bez konieczności kalibracji za pomocą testu z opuszki palca. System FreeStyle Libre charakteryzuje się średnią wartości bezwzględnych różnic względnych (ang.

mean absolute relative difference

, MARD) na poziomie 9,2%/