Co powoduje, że system FreeStyle Libre 2 jest unikatowy?

Badania kliniczne dowiodły, że system FreeStyle Libre 2 zachowuje dokładność, stabilność i powtarzalność działania przez 14 dni bez konieczności kalibracji za pomocą testu z opuszki palca.  System FreeStyle Libre 2 charakteryzuje się średnią wartości bezwzględnych różnic względnych (ang. mean absolute relative difference, MARD) na poziomie 9,2%/