Czy data ważności oznacza ostatni dzień, w którym użytkownik może nałożyć sensor, czy ostatni dzień, kiedy można go użyć?

Data ważności wskazuje ostatni dzień, w którym można użyć sensora. Nie należy używać sensora FreeStyle Libre 2 po upływie daty ważności. Jeśli data ważności sensora ma upłynąć w ciągu 14-dniowego okresu noszenia, należy uruchomić nowy sensor przed jej upłynięciem.