Sensor FreeStyle Libre 2 straci ważność w ciągu 14 dni. Czy nadal mogę go uruchomić?

Nie należy używać sensora FreeStyle Libre 2 po upływie daty ważności. Jeśli data ważności sensora ma upłynąć w ciągu 14-dniowego okresu noszenia, należy uruchomić nowy sensor przed jej upłynięciem.