Ile wynosi okres ważności sensora FreeStyle Libre 2?

Data ważności znajduje się na opakowaniu sensora. Jeśli dysponuje się kilkoma sensorami, w pierwszej kolejności należy skorzystać z tego z najkrótszą datą.