Co się dzieje w przypadku użytkowania sensora w temperaturach wykraczających poza zalecany zakres?

Jeśli sensor przestanie działać z uwagi na skrajne temperatury, użytkownik otrzyma informację o błędzie „Brak możliwości odczytu stężenia glukozy". Zakres temperatur pracy systemu FreeStyle Libre 2 to 10–45°C.