Jaką użytkownik ma pewność, że sensor działa prawidłowo?

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sensor nie działa prawidłowo, na wyświetlaczu aplikacji lub czytnika wyświetli się informacja o wystąpieniu błędu i konieczności zastosowania nowego sensora.  Nie można ignorować objawów, które mogą być spowodowane niskim lub wysokim stężeniem glukozy we krwi. Jeżeli u użytkownika wystąpią objawy, które nie odpowiadają odczytowi systemu FreeStyle Libre 2, lub jeśli użytkownik podejrzewa, że odczyt może być nieprawidłowy, należy potwierdzić wynik, wykonując test z opuszki palca za pomocą glukometru. Jeśli u użytkownika występują objawy, które nie są spójne z odczytami stężenia glukozy, należy skonsultować się z pracownikiem ochrony zdrowia.