Ile odczytów stężenia glukozy można wykonać, gdy założony jest sensor?

Podczas użytkowania sensora można wykonać dowolną liczbę odczytów stężenia glukozy. Wartość stężenia glukozy aktualizowana jest co minutę w sposób automatyczny na telefon pacjenta.