Czy użytkownik może nadal przeprowadzić skanowanie danych z ostatnich 8 godzin, jeśli upłynął okres użytkowania sensora wynoszący 14 dni?

Użytkownik ma ostatnią szansę przeprowadzenia skanowania sensora po upływie okresu użytkowania wynoszącego 14 dni. Czytnik pozyska wszystkie dane pozostające w sensorze, które zostały zgromadzone przed upływem 14-dniowego okresu noszenia sensora.