Jakie reakcje skórne mogą wystąpić podczas korzystania z systemu FreeStyle Libre 2?

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość na element samoprzylepny mocujący sensor do skóry. W przypadku zauważenia znacznego podrażnienia wokół sensora lub pod nim należy zdjąć sensor ze skóry i przerwać korzystanie z systemu FreeStyle Libre 2. Przed kontynuowaniem korzystania z systemu FreeStyle Libre 2 należy skonsultować się ze swoim lekarzem.