Czy muszę umieścić sensor w innym miejscu, jeśli odczuwam dyskomfort lub sensor został źle umieszczony?

Aby uniknąć dyskomfortu lub podrażnienia skóry, należy zmieniać miejsca, omijając te, na których niedawno był umieszczony sensor. Sensor FreeStyle Libre 2 powinien zostać umieszczony po zewnętrznej stronie ramienia. Nie zaleca się nakładania sensora w jakimkolwiek innym miejscu.